Naslovna  |  Desk  |  Akcija 2% za medije  |  Konkurs Opštine Ub za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Akcija 2% za medije

13. 11. 2017.

Konkurs Opštine Ub za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Slubeni glasnik RS'', broj 83/2014 i 58/2015), i Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik RS'', broj 126/2014 i 16/2016) i člana 46. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS'' broj 129/2007), Opštinsko veće opštine Ub, 08.11.2017. godine objavljuje

J a v n i    p o z i v

za učešće na konkursu sufinansiranje projekata

za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

na teritoriji opštine Ub

 

         1. Opština Ub objavljuje javni poziv za učešće na konkursu  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub, u daljem tekstu konkurs..

 

2. Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

         Sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti  javnog informisanja koji

doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Ub o temama od značaja za lokalnu zajednicu,

         podižu kvalitet informisanja osoba sa invaliditem i pripadnike nacionalnih manjina.

Sufinasiranje projekata organizovanja i učeša na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja.

 

         3. Iznos sredstava koja su opredeljena za sufinasiranje

         Vreme koje je predmet sufinansiranja: 12 meseci – za period od 1. decembra 2017. godine do 30. novembra 2018. godine.

         Iznos sredstava raspoređenih za projektno sufinansiranje: 3.435.000 dinara, od čega 3.400.000 za konkurs kojim se sufinasiraju projekti proizvodnje medijskih sadržaja; 98,98 % od opredeljenih sredstava; 35.000 za projekte organizovanja i učeša na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja; 1,02 % od opredeljenih sredstava i 65.000 za pojedinačna davanja; za projekte (tačka 1.1.) koji nisu bili planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitne realizacije i drugo).

         Najmanji iznos sredstava: 30.000,00 din, a najveći iznos sredstava je 1.500.000,00 din.

 

4. Subjekti koji imaju pravo učešća na ovom konkursu

 

4.1.

Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) opština Ub ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila.

4.2.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

4.3.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

4.4.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

4.5.

Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

 

5. Kriterijume za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

6. Rokove u kojima se sprovodi konkurs

         Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u novinama ''Napred'' od 09.11.2017. godine.

         Na dan objavljivanja konkursa u navinama iz stava 1. isti se ima objaviti i na veb-sajtu opštine Ub (www.opstinaub.org.rs).

         Odluka o raspodeli sredstava, u obliku rešenja, donosi se u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava odobrenih po ovom konkursu, dužan je do 15. decembra 2017. godine da dostavi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih po ovom javnom pozivu, na propisanom obrascu – Obrascu 2 koji se može preuzeti na veb-sajtu opštine Ub.

 

7. Dokumentacija

         Prijava se podnosi, u dva primerka, na propisanom obrascu – Obrascu 1, koji se može preuzeti na veb-sajtu opštine Ub.

         Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

         1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

         2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

         3. dozvola za emitovanje radio i/ili televizijskog programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

         4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

         5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina i slično)

  6. Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i overenu izjavu da učesniku konkursa nije izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; odnosno overenu izjavu da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

8. Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

Opštinsko veće poziv za učešće na konkursu novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija. Uz predlog za člana komisje dostaviti i biografiju kandidata. Predloge dostaviti do zaključenja konkursa.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Predloge dostaviti do zaključenja konkursa, i to na adresu:

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica 3. oktobra broj 4

sa naznakom:

Za Konkursnu komisiju na konkursu  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

 

9. Opššte informacije

 

Konkurs i obrasci za prijavu objavljuju se i na sajtu opštine Ub (www.opstinaub.org.rs).

Rešenje o sufinasiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Ub i dostavljeno istovremeno i svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Prijave stigle van propisnog roka ili na obrascu koji nije propisan neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu:

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica 3. oktobra broj 4

sa naznakom:

Za konkurs  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi