Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs grada Kruševca za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

12. 02. 2015.

Konkurs grada Kruševca za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 15,17 i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS", br.83/2014), člana 15.Odluke o budžetu grada Kruševca za 2015. godinu („Službeni list grada Kruševca br. 5/2014) Gradonačelnik grada Kruševca, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2015. GODINU

Grad Kruševac objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnosi na:

- istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana grada Kruševca;

-  informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa,

- podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

            Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta grada Kruševca, za raspodelu po ovom konkursu iznosi 5.757.000,00 dinara.

            Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja

II Pravo učešća na konkursu ima:

 

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija

2) pravno lice, odnosno preduzetnik,  koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavač medija,odnosno pravno lice,odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja ,koji ima sedište ili organizacionu jedinicu na teritoriji grada Kruševca, a koji priloži dokaz da će sufinansiran  medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji grada Kruševca.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz   javnih prihoda i izdavači medija koji nisu upisani u registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 

III   Uslovi za učešće na konkursu:

Na konkurs se može konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekat, u smislu ovog konkursa, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je određen konkursom.

Sredstva se dodeljuju za projekte čije je vremensko trajanje godinu dana od dana potpisivanja Ugovora.

IV     Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata:

1) mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:

- u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

- u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

- u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.  

 2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:

           - da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

           - dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

V    Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce koji se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Kruševca www.krusevac.rs  i uz iste priloži kopije sledećih dokumenata:

-  Obrazac 1

-  Obrazac 2

-  Obrazac 3

-  Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika iz Agencije za

   privredne registre;

-  Rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;

-  Dozvola za emitovanje  programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;

-  Bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;

Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, u suprotnom se neće uzimati na razmatranje.

VI   Konkursna komisija

Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava ( u daljem tekstu: komisija).

Članove stručne komisije imenuje Gradonačelnik Grada Kruševca iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji  i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana  najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Grad Kruševac ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno do 25.02.2015. godine.

VII   Odluka o raspodeli sredstava

Odluku o raspodeli sredstava donosi Gradonačelnik Grada Kruševca na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na web/sajtu organa koji je raspisao konkurs i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

VIII  Ugovor o dodeli sredstava

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

IX   Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici Konkursa kojima se odobre sredstva u obavezi su da dostave narativni i finansijski izveštaj o sprovedenim projektnim aktivnostima stručnoj komisiji,što će se definisati ugovorom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

X   Rok za podnošenje prijava na konkurs i za članove stručne komisije 

Javni konkurs je otvoren od  11. - 25. februara 2015. godine.

Prijave slati na adresu:

Grad Kruševac, Gazimestanska broj 1, Kruševac, sa naznakom ,,Konkurs za projekte javnog informisanja-ne otvarati,, ili ,,Javni poziv za člana stručne Komisije za javno informisanje-ne otvarati“.

Prijave slati isključivo na propisanim obrascima koji su sastavni deo ovog javnog poziva, u elektronskom obliku i jedan primerak u štampanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave grada Kruševca, kancelarija broj 31.

Osoba za kontakt je Marina Đorđević, Kabinet gradonačelnika grada Kruševca, kancelarija broj 41, ili na telefon 037/414-803.

Zainteresovana javna glasila su dužna da predloge projekata dostave u navedenom roku. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

GRADONAČELNIK

Dragi Nestorović   

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi