Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије

Акција 2% за медије

Конкурс за суфинансирање проjеката за производњу медијских садржаја намењену телевизији у 2017. години

14. 02. 2017.

Конкурс за суфинансирање проjеката за производњу медијских садржаја намењену телевизији у 2017. години

Република Србија Министарство културе и информисања Сектор за информисање и медије На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ ...

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције у 2017. години

14. 02. 2017.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције у 2017. години

Република Србија Министарство културе и информисања Сектор за информисање и медије На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број ...

Конкурс Општине Рума за суфинансирање медијских пројеката

13. 02. 2017.

Конкурс Општине Рума за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 4. став 1. и члана ...

Конкурс Општине Медвеђа за суфинансирање медијских пројеката

13. 02. 2017.

Конкурс Општине Медвеђа за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14,58/2015 i 12/2016-autenticno tumacenje), члана 4., Правилника о суфинансирању пројеката ...

Конкурс Општине Нови Бечај за суфинансирање медијских пројеката

13. 02. 2017.

Конкурс Општине Нови Бечај за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015 и 12/16), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању ...

Конкурс Општине Пожега за суфинансирање медијских пројеката

13. 02. 2017.

Конкурс Општине Пожега за суфинансирање медијских пројеката

На основу чланa члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14, 101/16), чланa 17, 18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени ...

Конкурс града Нови Сад  за суфинансирање медијских пројеката

10. 02. 2017.

Конкурс града Нови Сад за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 4-6. Правилника ...

Конкурс града Зрењанина за суфинансирање медијских пројеката

10. 02. 2017.

Конкурс града Зрењанина за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс града Зрењанина за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Државна помоћ телевизијама - новац онима блиским власти?

10. 02. 2017.

Државна помоћ телевизијама - новац онима блиским власти?

Одобрена додатна државна помоћ за телевизије у Србији ...

Конкурс Општине Владичин Хан за суфинансирање медијских пројеката

09. 02. 2017.

Конкурс Општине Владичин Хан за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана ...

Саопштења Акције Конкурси