Naslovna  |  Aktuelno  |  Putovanje kroz istoriju srpske štampe

Putovanje kroz istoriju srpske štampe

Digitalno prelistavanje Opštinskih novina – do informacija na neočekivanim mestima

30. 12. 2022.

Digitalno prelistavanje Opštinskih novina – do informacija na neočekivanim mestima

Opštinske novine predstavljaju jedan od najvažnijih izvora informacija o istoriji Beograda i cele Srbije, a zahvaljujući digitalnoj biblioteci, dostupno je više od 23 hiljade ...

Beogradske Opštinske novine 1932. godine – svi brojevi posvećeni urbanističkom razvoju Beograda

28. 12. 2022.

Beogradske Opštinske novine 1932. godine – svi brojevi posvećeni urbanističkom razvoju Beograda

Slobodan Vidaković, na mestu urednika Opštinskih novina bio je od 1930. do 1936. godine, a prema rečima sagovornica Udruženja novinara Srbije (UNS) socijalne teme o životu ...

Beogradske Opštinske novine - od magazina do klasičnog dnevnog lista

28. 12. 2022.

Beogradske Opštinske novine - od magazina do klasičnog dnevnog lista

Beogradske Opštinske novine izašle su 1882. godine u periodu kada je Beograd doživeo urbanizaciju i doseljavanje velikog broja stanovništva, krajem devetnaestog i u prvoj ...

Poruke Beogradskih opštinskih novina za Novu 1931. godinu

26. 12. 2022.

Poruke Beogradskih opštinskih novina za Novu 1931. godinu

„Beogradu je logikom istorije dosuđena jedna velika uloga u životu Evrope. Još veća u životu Jugoslovena“, pisao je u uvodniku urednik Beogradskih opštinskih novina Slobodan ...

Širenje Beograda i „divljih naselja“ u međuratnom periodu na stranicama beogradskih „Opštinskih novina“

15. 12. 2022.

Širenje Beograda i „divljih naselja“ u međuratnom periodu na stranicama beogradskih „Opštinskih novina“

Ulice su bile u takvom stanju da su se devojke obično preobuvale kod svojih drugarica koje su živele na ulazu u varoš, a često se za prolaz kola ili zaprega u blato bacala ...

Mađarska štampa u Vojvodini između dva rata

14. 12. 2022.

Mađarska štampa u Vojvodini između dva rata

Raspadom Austro-Ugarske Monarhije nakon Prvog svetskog rata, osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine, i Trijanonskim mirovnim ugovorom (1920) ...

Nova pošta u službi okupatora

13. 12. 2022.

Nova pošta u službi okupatora

Bilo je raznih oblika saradnje urednika i novinara sa okupacionim i kvislinškim aparatom na području porobljene Srbije za vreme Drugog svetskog rata, a jedan medijski primer ...

Opštinske novine - svedočanstvo o istoriji Beograda

05. 12. 2022.

Opštinske novine - svedočanstvo o istoriji Beograda

Prvi broj Opštinskih novina izašao je 1888. godine. Bile su u vlasništvu Opštine grada Beograda i u zavisnosti od perioda izlazile su na nedeljnom ili mesečnom nivou. Najviše ...

UNS – DNV poziva na konferenciju o novinarstvu u Vojvodini i znamenitim novinarima u međuratnom periodu

14. 11. 2022.

UNS – DNV poziva na konferenciju o novinarstvu u Vojvodini i znamenitim novinarima u međuratnom periodu

Udruženje novinara Srbije – Društvo novinara Vojvodine poziva novinare, studente novinarstva i građane na konferenciju posvećenu novinarstvu u Vojvodini između dva rata, koja ...

Opštinske novine – glasnik ranjenog Beograda nakon nacističke okupacije

10. 11. 2022.

Opštinske novine – glasnik ranjenog Beograda nakon nacističke okupacije

Izviđačka grupa SS divizije Das Rajh predvođena kapetanom Fric Klinenbergom ušetala je u polusrušeni prestoni grad Kraljevine Jugoslavije 12. aprila 1941. godine. Efekti bombardovanja ...

Saopštenja Akcije Konkursi