Naslovna  |  Desk  |  Akcija 2% za medije  |  Konkurs opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Akcija 2% za medije

11. 08. 2017.

Konkurs opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16), Odluke o budžetu opštine Ćićevac za 2017. godinu (“Sl.list opštine Ćićevac “ br. 25/16 ,2/17, 9/17 i 12/17 ), Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćićevac u 2017. godini, broj 401-121 /17-02 od 01.08.2017. godine, Predsednik opštine Ćićevac raspisuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆIĆEVAC u 2017. godini.

          Predmet Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ćićevac za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara  za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Ćićevac u 2017. godini ( za  period do 31.12.2017. godine).

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu iznosi 25.000,00 dinara, maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 400.000,00 dinara. 

II          Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa, dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:

 • podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje,
 • podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja- ,informisanje o manifestacijama, kulturnim i drugim programima,

III         Pravo učešća na Konkursu imaju :

-       izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

-       pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Ćićevac.

IV Uslovi za učešće na konkursu:

-       Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može se na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

-       Projekat u ovom smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćićevac.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

V Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

V          Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

 

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • Obrazac 1/1 (specifikacija troškova projekta).
 • Izvod iz Agencije za privredne registre
 • Izjavu da ne koriste  sredstva opštine Ćićevac ili drugih nivoa vlasti
 • Potvrdu Narodne banke Srbije da nisu bili u blokadi
 • Ugovor zaključen sa kablovskim distributerom.
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

 

 

VI         Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.

Propisani obrasci su dostupni na veb sajtu: www.cicevac.rs

Obrazac 1 i Obrazac 1/1 se dostavljaju u 4 primeraka, a ostali dokazi u 1 primerku. 

VII        Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta srbije na adresu: Opština Ćićevac, Opštinska uprava opštine Ćićevac, Odsek za privredu, LER i LPA, Karađorđeva 106, 37210 Ćićevac, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku :za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Ćićevac -  na pisarnici Opštinske uprave opštine Ćićevac .

Rok za podnošenje prijava i projekata je  od  01. avgusta  do 16. avgusta 2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 15.01.2018.godine. 

VIII       Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 člana  od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko je predloga bilo.

Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje predsednik opštine .

Opština Ćićevac obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

IH         Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi predsednik opštine Ćićevac na predlog stručne  Komisije u roku od osam dana od dana isteka roka utvrđenog ovim pozivom. Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.

 

Predsednik opštine Ćićevac

                                                                                                        Zlatan Krkić


Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi