Sajam tehnike Beograd
Sajam tehnike Beograd
Naslovna  |  Desk  |  Akcija 2% za medije  |  Konkurs Opštine Raška za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Akcija 2% za medije

11. 01. 2017.

Konkurs Opštine Raška za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu članova 17. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14), člana 8. Odluke o budžetu opštine Raška za 2017.godinu, i člana 4. i 8. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/16) Načelnik opštinske uprave, uprave Raška, dana 06.januara 2017.godine raspisuje

                                                              J A V N I  P O Z I V

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE RAŠKA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U MEDIJIMA ZA 2017.godinu

 

1. PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja  na teritoriji opštine Raška putem medija o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno radu organa opštine Raška kao lokalne samouprave vezano za projektnu tematiku, o aktuelnostima  u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine i umetničkom stvaralaštvu.

Konkurs za sufinasiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u periodu od 01.januara do 30.juna 2017.godine.

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinasiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa  u oblasti javnog informisanja u medijima iznosi 10.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava iz budžeta opštine Raška koji se može odobriti po jednom projektu je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava iz budžeta opštine Raška koji se može odobriti po jednom projektu je 6.000.000,00 dinara, uz uslov da maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti  po jednom projektu iznosi   80% od ukupne vrednosti projekta.  

 

2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima:

1. Izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

2. Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija.

Pravo učešća nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica  koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 

3. KRITERIJUMI ZA  OCENU PROJEKATA

      Osnovni  kriterijum za ocenjivanje projekta:

- mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja

- mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekta:

- značaj projekta sa stanovišta ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja,ostvarivanje namene konkursa, usklađenost projekta sa realnim problemima, usklađenost projekta sa realnim problemima potrebama i prioritetima ciljnih grupa

- usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa

- stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe

- merljivost indikatora koji omugućavaju praćenje projekta

- razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta

- stepen organizacionih sposobnosti predlagača projekta i neophodnih kadrovskih i tehničkih preduslova za realizaciju projekta

- preciznost i razrađenost budžeta projekta koji pokazuje usklađenost predviđenih troškova sa projektnim aktivnostima

- ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

Posebno se ocenjuje:

- da li su učesniku konkursa izrečene od strane  državnih organa, regulatornih tela ili samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etničkih standarda

- dokaz o tome da su posle izrečenih mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta: 

- projekat, u smislu ovog konkursa, treba da podrazumeva zaokruženu programsku celinu, ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa

- realizacija projekata na teritoriji opštine Raška i mogućnost da se realizacijom projekta doprinese da šanse svakog stanovnika opštine Raška, na pravovremenu i tačnu informaciju budu jednake

- usmeravanje madijskog stvaralaštva i ostvarivanje prava na informisanje u svim oblastima javnog života

- tradicija poslovanja podnosioca projekta, veća i lakša dostupnost auditorijumu, multimedijalnost, ekonomična distribucija sadržaja, lakša ispravka i dopuna informacija

- brža i bolja interakcija sa korisnicima

 

4. PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“ koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“ 16/16)

Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta dužan je da obavezno priloži i 

1. Predlog projekta (obrazac 1)

2. Tabelu za procenu ispunjenosti formalnih uslova (odštampati i odvojiti od prijave)

3. Tabelu budžet projekta 1

4. Dokaz o registraciji (fotokopija APR-a)

5. Rešenje o preskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)

6. Dokaz o posedovanj frekvencije, dozvola za emitovanje programa od regulatornog tela

7. Dokaz o upisu u registar medija ( za izdavča medija)

8. Izjavu o raspolaganju odgovarjućim tehničkim i kadrovski kapacitetima

9. Dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija za pravno lice odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja

10. Narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa opštinom Raška u prethodnim godinima (ako je takvih ugovora bilo)

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj intrnet stranici opštine Raška www.raska.gov.rs i u dnevnom listu „Danas“.

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 10.januara do 24.januara 2017.godine

Prijava na konkurs se podnosi  Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja  ( u daljem tekstu: Komisija) neposredno na pisarnici Opštinske uprave Raška ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Raška, Predraga Vilimonovića broj 1, 36350 Raška, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekta radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2017.godinu“

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u određenom roku.

U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće razmatrati.

5. ODLUKA O IZBORU PROJEKTA

U skladu sa članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Raška donosi Načelnik opštinske uprave, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključivanja konkursa.

Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije

Odluka o izboru projekta biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Raška i dostavljena svakom učesniku konkursa. Navedena odluka se donosi u formi rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i pritiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nakon donošenja rešenja opštinska uprava zaključuje ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

 

6. KOMISIJA ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

 Ocenu projekta vrši stručna komisija koja će biti sastavljena od 3 (tri) člana.

Članove Komisije imenije Načelnik opštinske uprave od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne objavljaju javnu funkciju.

Članovi komisije mogu se imenovati na poziv novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije

O radu komisije vodi se zapisnik

Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Raška www.raska.gov.rs

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove komisije.

Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

7. OBAVEZA IZVEŠTAVANjA O REALIZACIJI  PROGRAMA

U skladu sa odredbama potpisanog ugovora o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva u obavezi je da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava na Obrascu 2 sa specifikacijom utrošenioh sredstava po ugovoru  propisan Pravilnikom o sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Uz narativni izveštaj dostavljaju se i emitovani programi odnosno prilozi u elektronskom obliku kao i da dostavi izveštaj emitovanim prilozima, tekstovima na sajtu.

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi