Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Istraživanje UNS-a o ubijenim i otetim novinarima na Kosovu

25. 12. 2019.

Autor: Jelena L. Petković Izvor: UNS

UNMIK se izvinjava žrtvama

Savetodavna komisija za ljudska prava (HRAP) UNMIK-a u konačnom izveštaju 2016. godine zaključila je da je Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu odgovorna za kršenje ljudskih prava i prava na život, jer nije istraživala nestanke i ubistva u 233 slučaja prijavljenih toj komisiji. U gotovo svim pojedinačnim mišljenjima koja se odnose na ubistva i otmice nakon dolaska te misije na Kosovo, HRAP ponavlja: UNMIK nije sproveo efikasnu istragu, trebalo bi da prizna odgovornost, a šef misije da se javno izvini porodicama žrtava.

U nastavku je ovaj tekst preveden na albanski i engleski jezik.

Please find below albanian and english translation of this article.               

Në vijim, këtë tekst mund ta lexoni në gjuhën shqipe dhe angleze.

Među "dvostrukim žrtvama" su i novinari Ljubomir Knežević, Marjan Melonaši i Aleksandar Simović. Ovim povodim Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je odgovore od UNMIK-a, ali većina pristiglih objašnjenja pisanim putem upućuju nas na njihov sajt. UNMIK nam je dostavio i pismo koje je šef UNMIK-a uputio porodicama, u kojima izražava žaljenje zbog neefikasnih istraga.   

 

UNS: Od 2007. do 2016, Savetodavna komisija za ljudska prava (HRAP) razmotrila je 527 žalbi podnesenih pretežno od strane Srba protiv UNMIK-a. Među njima su porodice ubijenih i otetih novinara. Da li su slučajevi ubistava i nestanka novinara bili prioritet? 

HRAP je 2006. osnovao specijalni predstavnik generalnog sekretara UN (SRSG) na Kosovu kao Savetodavnu komisiju sa zadatkom da razmatra žalbe podnesene od strane bilo kojeg lica ili grupe pojedinaca, na navodno kršenje ljudskih prava od strane Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), za period od 2005. do 2008. godine i da daje neobavezujuće, savetodavno mišljenje i preporuke SRSG-u za njegovo ili njeno postupanje na osnovu nalaza HRAP-a. Sve žalbe su pregledane u skladu sa Uredbom 2006/12 UNMIK-a, od 23. marta 2006. godine.

UNS: Zaključak HRAP-a je da je Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu prekršila svoje osnovne principe i načela, da je odgovorna za kršenje ljudskih prava i prava na život, jer nije istraživala nestanke i ubistva u 233 slučaja. Do istog zaključka došlo se u žalbama porodica novinara: Ljubomira Kneževića, Marjana Melonašija i Aleksandra Simovića. Da li to znači da se istragama ubistava i otmica novinara nije pristupilo sa dužnom profesionalnom pažnjom?

Mišljenja HRAP-a, koja su sva dostupna na internetu, sumiraju navode Misije (UNMIK-a) u pogledu činjenica vezanih za pojedinačne žalbe. Ove informacije mogu se naći na: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: Kada je u pitanju analiza UNMIK-ove dokumentacije u slučaju nestanka novinara Ljubomira Kneževića, po našem saznanju, Savetodavna komisija za ljudska prava otkrila je neke zanimljive činjenice. Koje su to činjenice i zašto niko nije govorio o njima?

Mišljenja HRAP-a, koja su sva dostupna na internetu, sumiraju navode Misije (UNMIK-a) u pogledu činjenica vezanih za pojedinačne žalbe. Ove informacije mogu se naći na: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: Kako komentarišete činjenicu da se ovaj konkretan slučaj „zagubio“ prilikom predaje dokumentacije UNMIK-a EULEKS-u? 

Mišljenje HRAP-a o tom slučaju sadrži informacije vezane za okolnosti predaje dokumenata UNMIK-a EULEKS-u. Ipak, molimo Vas da imate u vidu da su UNMIK-ove obaveze u oblasti krivičnih istraga prenesene EULEKS-u u decembru 2008. EULEKS je svoje izvršne funkcije u kosovskom pravosudnom sistemu okončao 14. juna 2018. godine. Od tog datuma pravosudne i policijske istrage sprovode kosovske vlasti. UNMIK i dalje poziva nadležne da preduzmu sve moguće korake kako bi obezbedili nastavak istrage nestanka g. Kneževića i privođenje počinilaca pravdi.    

UNS: U poslednjem izveštaju UNMIK-ove Savetodavne komisije za ljudska prava navodi se da postoje značajni propusti u istražnim aktivnostima, kao što je obrada mesta zločina, „pretraživanje“ okolnih područja, prikupljanje i čuvanje materijalnih dokaza, beleženje izjava svedoka. „Čini se da su pokušaji pronalaženja i razgovora sa svedocima dugo odlagani. Zato se dešavalo da su svedoci umrli, preselili se ili zaboravili činjenice vezane za slučaj“, piše u izveštaju. Kako objašnjavate da je slučaj nestanka novinara Marjana Melonašija otvoren pet godina nakon njegovog nestanka?  

Kao što je već navedeno, mišljenja HRAP-a, koja su sva dostupna na internetu, sumiraju navode Misije (UNMIK-a) u pogledu činjenica vezanih za pojedinačne žalbe. Ove informacije mogu se naći na: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: U slučaju otmice i ubistva novinara Aleksandra Simovića, čini se da je UNMIK preduzeo određene korake, ali istraga nije završena. Zašto?  

Kao što je navedeno iznad, mišljenja HRAP-a, koja su sva dostupna na internetu, sumiraju navode Misije (UNMIK-a) u pogledu činjenica vezanih za pojedinačne žalbe. Ove informacije mogu se naći na: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspxUNS: U UNMIK-ovom Godišnjem policijskom izveštaju za 2000. stoji da je misiji između juna 1999. i decembra 2000. prijavljeno 675 ubistava, 115 silovanja i 351 otmica. HRAP kaže da je „velika količina informacija poslata UNMIK-u od strane srpskih vlasti sa podacima o različitim incidentima, uključujući lokacije, datume i imena žrtava, osumnjičenih i svedoka, ali da u većini ovih slučajeva nije bilo prave saradnje između UNMIK-a i srpskih institucija“, što se odnosi i na ubijene i na otete novinare. U čemu je tačno krivica UNMIK-a?   

Kao što je navedeno iznad, mišljenja HRAP-a, koja su sva dostupna na internetu, sumiraju navode Misije (UNMIK-a) u pogledu činjenica vezanih za pojedinačne žalbe. Ove informacije mogu se naći na: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

 

SRSG je blagovremeno i pozitivno reagovao na preporuke HRAP-a, a u slučajevima gde je Komisija utvrdila da UNMIK nije obezbedio zaštitu ljudskih prava u slučajevima nestalih osoba, SRSG je između ostalog pozvao nadležne institucije da preduzmu sve moguće korake kako bi obezbedile nastavak istraga i privođenja počinilaca pravdi; i izrazio je žaljenje zbog manjka efikasnih istraga od strane UNMIK-a koji je u velikoj meri bio posledica jedinstvenih izazova koji su se javili nakon sukoba na Kosovu.    

UNS: Zaključak HRAP-a je da su podnosioci žalbi dvostruke žrtve UNMIK-a: prvi put, kada su im prekršena ljudska prava, i drugi put, kada nisu dobili nadoknadu putem ovog postupka. „HRAP je sprovela temeljnu analizu podnetih žalbi i ohrabrivala je UNMIK i Ujedinjene nacije da preduzmu aktivnosti koje bi bile blagotvorne za podnosioce žalbi pre isteka mandata HRAP-a. Šteta je što se to nije dogodilo". Takođe, u svakom izveštaju HRAP je tražio javno izvinjenje porodicama, kao i odštetu. U kojim slučajevima su porodice dobile izvinjenje i zašto niko nije dobio odštetu?  

UNMIK je izrazio žaljenje zbog toga što nije sprovedena efikasna istraga nestanka g. Ljubomira Kneževića i Marjana Melonašija, i otmice i ubistva g. Aleksandra Simovića.  

U vezi sa preporukama HRAP-a za davanje odgovarajuće nadoknade za kaznenu i nekaznenu odštetu u određenim slučajevima, UNMIK nije u poziciji da plaća nadoknade, ali i dalje komunicira sa relevantnim institucijama po ovom pitanju, gde god je to moguće.   

UNS: U svom mišljenju HRAP je preporučio da se šef misije UNMIK-a javno izvini porodicama, i to putem medija. Zašto to nije urađeno? 

Kao što je pomenuto u našem odgovoru na osmo pitanje iznad, UNMIK je izrazio žaljenje zbog toga što nije sprovedena efikasna istraga nestanka g. Ljubomira Kneževića i Marjana Melonašija, i otmice i ubistva g. Aleksandra Simovića.  

UNS: HRAP takođe preporučuje nadoknadu porodicama žrtava. Zašto to nije urađeno?

Kao što je pomenuto u našem odgovoru na 8. pitanje i kao što se videlo u odlukama SRSG-a u odgovoru na svaku žalbu (takođe dostupne na internetu), u vezi sa preporukom HRAP-a za dodelu odgovarajuće nadoknade za kaznenu i nekaznenu odštetu u određenim slučajevima, UNMIK nije u poziciji da plaća nadoknade, ali i dalje komunicira sa relevantnim institucijama po ovom pitanju, gde god je to moguće. 

 

* Preuzimanje delova ili celokupnog teksta je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst je rezultat istraživanja Udruženja novinara Srbije o ubijenim i nestalim novinarima na Kosovu. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta Udruženja novinara Srbije podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u tekstu ne odražavaju nužno stavove i mišljenja organa koji je projekat podržao.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UNMIK-u kërkon falje nga viktimat 

 

Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut (HRAP) në kuadër të UNMIK-ut, në raportin përfundimtar në vitin 2016 përfundoi se Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ishte përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës në jetë, sepse nuk i ka hetuar zhdukjet dhe vrasjet në 233 raste të lajmëruara në atë panel. Pothuajse në të gjitha mendimet individuale që kanë të bëjnë me vrasjet dhe rrëmbimet pas ardhjes së këtij misioni në Kosovë, HRAP përsërit: “UNMIK-u nuk e ka zbatuar një hetim efikas, duhet ta pranojë përgjegjësinë, kurse shefi i këtij misioni duhet të kërkojë falje nga familjet e viktimave.” Në mesin e “viktimave të dyfishta” janë edhe gazetarët Lubomir Knezheviq (Ljubomir Knežević), Marjan Mellonashi (Marjan Melonaši) dhe Aleksandër Simoviq (Aleksandar Simović). Me këtë rast Asociacioni i Gazetarëve të Serbisë (UNS) i ka kërkuar përgjigjet nga UNMIK-u, por shumica e shpjegimeve të dorëzuara më shkrim na udhëzojnë në ueb faqen e tyre. UNMIK-u na e ka dorëzuar edhe një letër të cilën shefi i UNMIK-ut ua ka drejtuar familjeve, e ku ai shpreh keqardhje për shkak të hetimeve joefikase. 

UNS: Nga viti 2007 deri në vitin 2016, Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut (HRAP) i ka shqyrtuar 527 ankesa në shumicën e rasteve të parashtruara nga serbët kundër UNMIK-ut. Në mesin e tyre janë edhe familjet e gazetarëve të vrarë dhe të rrëmbyer. A kanë qenë rastet e vrasjeve dhe të zhdukjeve të gazetarëve prioritet? 

Në vitin 2006 HRAP-in e themeloi Përfaqësuesi i Posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të KB-së (SRSG) në Kosovë, di dhe Panelin Këshillues me detyrë që t’i shqyrtojë ankesat e parashtruara nga cilido person ose grupi i individëve, për shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut nga ana e Misionit i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), për periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2008 dhe për të dhënë mendim jo-detyrues dhe këshillues dhe rekomandime SRSG-it për veprimet e tij/të saj në bazë të të gjeturave të HRAP-it. Të gjitha ankesat janë shikuar në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2006/12, nga 23 marsi 2006.  

UNS: Përfundimi i HRAP-it është që Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë i ka shkelur parimet e veta themelore, se është përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe e të drejtës në jetë, sepse nuk i ka hetuar zhdukjet dhe vrasjet në 233 raste. Deri te përfundimi i njëjte arrihet edhe me ankesat e familjeve të gazetarëve: Lubomir Knezheviqit, Marjan Mellonashit dhe Aleksandër Simoviqqit. A do të thotë kjo se nuk ka pasur qasje me kujdes të detyrueshëm profesional në hetimet e vrasjeve dhe rrëmbimeve të gazetarëve? 

- Mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Kur bëhet fjalë për analizën e dokumentacionit të UNMIK-ut në rastin e zhdukjes së gazetarit Lubomir Knezheviqit, sipas njohurive tona, Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut i ka zbuluar disa fakte interesante. Cilat janë ato fakte dhe pse askush nuk foli për to? 

Mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Si e komentoni faktin se ky rast konkret “humbi” gjatë dorëzimit të dokumentacionit e UNMIK-ut në EULEX?

Mendimi i HRAP-it për këtë rast i përmban informatat në lidhje me rrethanat e dorëzimit të dokumenteve të UNMIK-ut në EULEX. Megjithatë, Ju lusim që ta merrni parasysh se detyrimet e UNMIK-ut në fushën e hetimeve penale i janë bartë EULEX-it në dhjetor të vitit 2008. EULEX-i i përfundoi funksionet e veta ekzekutive në sistemin gjyqësor të Kosovës më 14 qershor të vitit 2018. Nga kjo datë hetimet gjyqësore dhe policore zbatohen nga autoritetet kosovare. UNMIK-u ende u bën thirrje autoriteteve kompetente t’i ndërmarrin të gjitha hapat e mundshëm për ta siguruar vazhdimin e hetimit të zhdukjes së z. Knezheviqit dhe për sjelljen e kryesve para drejtësisë.  

UNS: Në raportin e fundit të Panelit Këshillues për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut, ceket se ekzistojnë lëshimet e rëndësishme në aktivitetet hetimore, siç është përpunimi i vendit të krimit, “hetimi” i zonave përreth, mbledhja dhe ruajtja e provave materiale, shënimi i deklaratave të dëshmitarëve. “Duket se përpjekjet e gjetjes së dëshmitarëve dhe zhvillimit të bisedave me ta, janë shtyer për një kohë të gjatë. Si pasojë ka ndodhur se dëshmitarët kanë vdekur, kanë ndërruar vendbanim ose i kanë harruar faktet në lidhje me rastin,” shkruan në raport. Si e shpjegoni faktin se rasti i zhdukjes së gazetarit Marjan Mellonashit është hapur pesë vite pas zhdukjes së tij? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Në rastin e rrëmbimit dhe të vrasjes së gazetarit Aleksandër Simoviqit, duket se UNMIK-u i ka ndërmarrë hapat e caktuara, por hetimi nuk është përfunduar. Pse? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: Në Raportin vjetor policor të UNMIK-ut për vitin 2000 qëndron se në Mision, në mes të qershorit të vitit 1999 dhe dhjetorit të vitit 2000 janë raportuar 675 vrasje, 115 dhunime dhe 351 rrëmbim. HRAP thotë se “sasia e madhe e informatave i është dërguar UNMIK-ut nga autoritetet serbe, me të dhëna për identitete të ndryshme, duke i përfshirë edhe lokacionet, datat dhe emrat e viktimave, të dyshuarave dhe të dëshmitarëve, por që në shumicën e këtyre rasteve nuk ka pasur bashkëpunim të vërtetë mes UNMIK-ut dhe institucioneve serbe”, gjë që ka të bëjë edhe me gazetarët e vrarë dhe të rrëmbyer. Cili është saktësisht faji i UNMIK-ut? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

SRSG në kohë dhe në mënyrë pozitive ka reaguar ndaj rekomandimeve të HRAP-it, e në raste ku Paneli ka vërtetuar se UNMIK-u nuk e ka siguruar mbrojtjen e të drejtave të njeriut në rastet e personave të zhdukur, SRSG, mes të tjerash, u ka bërë thirrje institucioneve kompetente t’i ndërmarrin të gjitha hapat e mundshëm për ta siguruar vazhdimin e hetimeve dhe të sjelljes së kryesve para drejtësisë; dhe gjithashtu ka shprehur keqardhjeje për shkak të mungesës së hetimeve efikase nga ana e UNMIK-ut, e e cila në masë të madhe ishte pasojë e sfidave unike që u shfaqën pas konfliktit në Kosovë. 

UNS: Përfundimi i HRAP-it është se parashtruesit e ankesave janë viktima “të dyfishta” të UNMIK-ut: për herë të parë kur u janë shkelur të drejtat e njeriut dhe për herë të dytë kur nuk e fituan kompensimin përmes kësaj procedure. “HRAP e ka zbatuar një analizë të hollësishme të ankesave të parashtruara dhe e ka inkurajuar UNMIK-un, si edhe Kombet e Bashkuara që t’i ndërmarrin aktivitetet që do të ishin të dobishme për parashtruesit e ankesave, para përfundimit të mandatit të HRAP-it. Fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi.” Gjithashtu, në çdo raport, HRAP-i ka kërkuar falje publike për familje si dhe dëmshpërblimin (kompensim). Në cilat raste familjet pranuan kërkim faje dhe pse askush nuk mori dëmshpërblim (kompensim)? 

UNMIK-u shprehi keqardhjeje për shkak se nuk është zbatuar hetimi efikas për zhdukjen e z. Lubomir Knezheviqit dhe Marjan Mellonashit dhe të rrëmbimit dhe të vrasjes së z. Aleksandër Simoviqit.

Lidhur me propozimet e HARP-it për dhënien e dëmshpërblimit të përshtatshëm për dëmet penale dhe jo-penale në rastet e caktuara, UNMIK-u nuk është në pozitë t’i paguajë kompensimet, por ende komunikon me institucionet relevante për këtë çështje, kudo që është e mundur një gjë e tillë.  

UNS: Në mendimin e tij, HARP-i ka rekomanduar që shefi i Misionit të UNMIK-ut të kërkojë falje publikisht nga familjet, dhe atë përmes mediave. Pse nuk është bërë kjo? 

Siç u cek më lartë në përgjigjen tonë në pyetjen 8, UNMIK-u ka shprehur keqardhjeje për shkak se nuk është zbatuar hetimi efikas i zhdukjes së g. Lubomir Knezheviqit dhe Marjan Mellonashit, si dhe i rrëmbimit dhe i vrasjes së Aleksandër Simoviqit.  

UNS: HRAP-i gjithashtu e rekomandon kompensimin (dëmshpërblimin) për familjet e viktimave. Pse kjo gjë nuk është bërë? 

Siç u cek më lartë në përgjigjen tonë në pyetjen 8 dhe siç shihet nga vendimet e SRSG-i në përgjigje në çdo ankesë (gjithashtu janë në dispozicion në internet), lidhur me rekomandimin e HRAP-it për ndarjen e kompensimit të përshtatshëm për dëmet penale dhe jo-penale në rastet e caktuara, UNMIK-u nuk është në pozitë t’i paguajë kompensimet, por ende është duke komunikuar me institucionet relevante lidhur me këtë çështje, kudo që një gjë e tillë është e mundur.

* Marrja e pjesëve të tekstit ose tekstit në tërësi është e lejuar vetëm duke e cekur edhe burimin

------------------------------------------------------------------------------

UNMIK Apologizes to the Victims

UNMIK’s Human Rights Advisory Panel (HRAP) in its final report in 2016 concluded that the United Nations Mission in Kosovo was responsible for violations of human rights and the right to life, because it had not investigated disappearances and murders in 233 cases reported to the Panel. In nearly all individual opinions pertaining to the murders and kidnappings that occurred after the mission’s arrival in Kosovo, the HRAP reiterates: UNMIK did not conduct an effective investigation, it should admit its responsibility, while the mission chief should publicly apologize to the victims’ families. Among the “double victims” are journalists Ljubomir Knežević, Marjan Melonashi and Aleksandar Simović. On this occasion, the Journalists’ Association of Serbia (UNS) requested answers from UNMIK, but most of the written explanations received point us to their website. UNMIK also forwarded us a letter the UNMIK chief had sent to the families, expressing his regret over the ineffective investigations.    

UNS: From 2007 to 2016, the HRAP considered 527 complaints filed mainly by Serbs against UNMIK. Among them are the families of murdered and kidnapped journalists. Were the cases of the killings and disappearances of journalists prioritized?  

 The HRAP was established as an advisory panel in 2006 by the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) in Kosovo, to review complaints submitted by any individual or group of individuals about alleged human rights violations by or attributable to the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), for the period from 2005 to 2008, and to issue non-binding advisory opinions and make recommendations to the SRSG for his or her action based on the HRAP’s findings. All complaints were examined in accordance with UNMIK Regulation 2006/12 of March 23, 2006. 

UNS: The conclusion of the HRAP is that the UN mission in Kosovo violated its basic principles and tenets, that it is responsible for violations of human rights and the right to life, because it did not investigate the disappearances and murders in 233 cases. In the complaints of the families of the journalists: Ljubomir Knežević, Marjan Melonashi and Aleksandar Simović, the same conclusion is reached. Does this mean that investigations into the murders and kidnappings of journalists were not approached with due care of the profession in public interest? 

HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: How do you comment on the fact that this particular case "got lost" in handing over the documentation from UNMIK to EULEX? 

HRAP’s opinion on the case contains information related to the circumstances of the handover of the files from UNMIK to EULEX. Nevertheless, please bear in mind that UNMIK’s responsibilities in the area of criminal justice investigations and prosecutions were transferred to EULEX in December 2008. EULEX completed its executive functions in Kosovo’s judicial system on June 14, 2018. Since that date, judicial and police investigations are carried out by the Kosovo authorities. UNMIK continues to urge competent authorities to take all possible steps to ensure that the criminal investigation into the disappearance of Mr. Knežević is continued and that the perpetrators are brought to justice.  

UNS: When it comes to the analysis of UNMIK documentation in the case of the disappearance of journalist Ljubomir Knežević, to the best of our knowledge, interesting facts have been identified by the Human Rights Advisory Panel. What are the facts and why did everybody remain silent about them? 

HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

The final report of the UNMIK Human Rights Advisory Panel states that there are significant omissions in investigative activities, such as handling the crime scene, "searching" of surrounding areas, gathering and preserving material evidence, recording witness statements. "There seems to have been a great deal of delay in trying to find and speak with witnesses. This is why it happened that witnesses died, moved, or forgot facts related to a case," the report states. How do you explain that the case of journalist Marjan Melonashi was opened five years after his disappearance? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: In the case of the abduction and murder of journalist Aleksandar Simović, UNMIK appears to have taken some steps, but the investigation has not been completed. Why? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: The2000 UNMIK Police Annual Report states that 675 killings, 115 rapes and 351 kidnappings were reported to the mission from June 1999 to December 2000. The HRAP says that "a large amount of information was sent to the UNMIK by the Serbian authorities with information on various incidents, including the locations, dates and names of victims, suspects and witnesses, but that in most of these cases there was no proper cooperation between UNMIK and the Serbian institutions," which applies to both murdered and kidnapped journalists. What exactly is UNMIK 's fault? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

The SRSG has provided timely and positive responses on HRAP recommendations, and where the Panel has found that UNMIK had failed to ensure protection of human rights in cases of missing persons, the SRSG has, among other things, urged competent authorities to take all possible steps to ensure the continuation of investigations and bring perpetrators to justice; and expressed regret over the lack of effective investigations by UNMIK, which was to a great extent a consequence of the unique challenges that appeared after the conflict in Kosovo.  

UNS: The conclusion of the HRAP is that the complainants are twice victims of UNMIK: originally, when their human rights were violated, and again, when they received no compensation through this proceeding. "The HRAP conducted a thorough analysis of the appeals lodged and encouraged UNMIK and the UN to undertake activities that would be beneficial to the complainants before the term of office of the HRAP ends. It is a shame that this did not happen." In each report, the HRAP also sought a public apology to the families as well as damages. In which cases did the families receive an apology and why did no one receive damages? 

UNMIK expressed regret that there was a lack of an effective investigation into the disappearance of Mr. Ljubomir Knežević and Mr. Marjan Melonashi, and abduction and killing of Mr. Aleksandar Simović. 

In relation to the HRAP’s recommendation to award adequate compensation for pecuniary and non-pecuniary damages in certain cases, UNMIK is not in a position to pay compensation but continues to communicate with relevant authorities about this issue, where possible. 

UNS: In its opinion, the HRAP recommended that the UNMIK Head of Mission apologize to the families publicly and through the media. Why was that not done? 

As mentioned in our answer to Question 8 above, UNMIK expressed regret that there was a lack of an effective investigation into the disappearance of Mr. Ljubomir Knežević and Mr. Marjan Melonashi, and abduction and killing of Mr. Aleksandar Simović. 

UNS: The HRAP also recommends compensation. Why was this not done?  

As mentioned in our answer to Question 8 above and as reflected in the SRSG’s decisions responding to each complaint (also available online), in relation to the HRAP’s recommendation to award adequate compensation for pecuniary and non-pecuniary damages in certain cases, UNMIK is not in a position to pay compensation but continues to communicate with relevant authorities about this issue, where possible.

* Reprinting, republishing or usage parts or the entire article is permitted with mandatory source guidance

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi