Naslovna  |  Novinari na sudu  |  Sudska praksa  |  Sudska praksa i stavovi Vrhovnog suda

Sudska praksa i stavovi Vrhovnog suda

Nezakonit otkaz Svetlani Vasović Mekina u "Politici"

26. 10. 2018.

Nezakonit otkaz Svetlani Vasović Mekina u "Politici"

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu ...

"Ne igraj se s vatrom" nema karakter pretnje koja ugrožava sigurnost

19. 12. 2017.

"Ne igraj se s vatrom" nema karakter pretnje koja ugrožava sigurnost

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu ...

Reči: “Da ste takvu stvar objavili u Americi, da li bi ste živi dočekali jutro?“ nisu ugrožavanje sigurnosti

19. 12. 2017.

Reči: “Da ste takvu stvar objavili u Americi, da li bi ste živi dočekali jutro?“ nisu ugrožavanje sigurnosti

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu ...

Da bi bila krivično delo verbalna pretnja mora biti nedvosmislena

19. 12. 2017.

Da bi bila krivično delo verbalna pretnja mora biti nedvosmislena

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu ...

Za izveštavanje o događaju koji je od interesa za javnost nije potreban pristanak druge strane

28. 12. 2016.

Za izveštavanje o događaju koji je od interesa za javnost nije potreban pristanak druge strane

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu ...

Saopštenja Akcije Konkursi