Naslovna  |  Novinari na sudu  |  Sudska praksa  |  Sudska praksa - autorke  |  Apelacioni sud u Beogradu: Potraživanje naknade štete zastareva za tri godine
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Sudska praksa - autorke

31. 12. 2020.

Autor: M. Ilić Izvor: UNS

Apelacioni sud u Beogradu: Potraživanje naknade štete zastareva za tri godine

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu (tzv. štamparke, autorke, radni sporovi)… U ovoj rubrici izveštavamo o suđenjima, a obaveštavamo i o presudama, kao i o stavovima Vrhovnog, Upravnog i Ustavnog suda u vezi sa medijskim parnicama. Danas objavljujemo presudu -Apelacioni sud u Beogradu: Potraživanje naknade štete zastareva za tri godine.

PRESUDA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU: ODBIJA SE kao neosnovana žalba tužioca i POTVRĐUJE presuda Višeg suda u Beogradu P4.br. 19/15 od  7. 11. 2016. godine.

ODBIJA SE zahtev tužioca za naknadu troškova drugostepenog postupka.

OBRAZLOŽENjE: Presudom Višeg suda u Beogradu P4. br 19/15  od 7. 11. 2016. godine stavom prvim izreke odbijen je tužbeni zahtev tužioca R. B. iz Beograda kojim je tražio da se utvrdi da je tuženi I. D. “RAS” d.o.o. iz Beograda u dnevnim novinama “B”, u tekstu pod nazivom “Glumac se žalio zbog bolesti”, neovlašćeno saopštio javnosti fotografiju tužioca kao nepotpunu. Stavom drugim izreke odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da mu na ime naknade imovinske štete zbog povrede njegovih imovinskih autorskih prava, zbog toga što je neovlašćeno učinio dostupnim javnosti na način opisan u stavu prvom izreke fotografiju, koja je autorsko delo tužioca, isplati iznos od 35.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom...Stavom trećim izreke  odbijen je tužbeni zahtev tužioca  kojim je tražio da se obaveže tuženi da mu na ime neimovinske štete zbog povrede njegovih autorskih moralnih prava  usled neovlašćenog saopštavanja kao nepotpune autorske fotografije tužioca i bez naznačenja autora fotografije u tekstu opisanom u stavu prvom izreke, isplati iznos od 45.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom...kao i zahtev za naknadu troškova postupka u iznosu od 52.000 dinara sa zateznom zakonskom kamatom od donošenja presude pa do isplate. Stavom četvrtim izreke obavezan je tužilac da tuženom naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 38.550 dinara...

Protiv navedene presude tužilac je, preko punomoćnika, blagovremeno izjavio žalbu...

Tuženi je preko punomoćnika, dao odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost i zakonitost pobijanje presude...Apelacioni sud je našao da je žalba tužioca neosnovana.

ČINjENIČNO STANjE: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilac R. B. se od 1994. godine profesionalno bavi fotografijom, a od 1998. se kao honorarni saradnik zaposlio u “B” i radio do oktobra 1999. godine. Sporna fotografija glumca Ž. L. nastala je 1999. godine dok je honorarno radio za “B”, za vreme snimanja filma “R.z”, u kom je glumac Ž. L. igrao. Tuženi je spornu fotograafiju saopštio dana 22. 10. 2011. godine u štampaanom izdanju dnevnih novina B”, u okviru teksta pod naslovom “Glumac se žalio zbog bolesti”, sa naznačenjem tužioca kao autora fotografije. Fotografija je saopštena u nepotpunoj formi-isečena-“kropovana” sa donje i sa leve strane, tako da se ne vide ruke i noge glumaca koji sede, niti da piju kafu, čime je narušena autentičnost fotografije i njena kompozicija. Dana 30. 1. 2012. godine tužilac se opomenom pred tužbu obratio tuženom radi isplate naknade i ukazao da ne smeju da koriste fotografiju bez njegove saglasnosti kao autora. Opomena se odnosi na tekstove objavljene na portalu tuženog uz koje je objavljena sporna fotografija, ali u njoj nje naveden tekst koji je predmet konkretne pravne stvari, a koji se odnosi na štampano izdanje dnevnih novina “B”. Tužiocu se niko ni pre , a ni posle saopštavanja fotografije nije obratio radi isplate naknade u vezi sa istom.

Prvostepeni sud je, imajući u vidu da se dana 22. 10. 2011. godine desio šteni događaj kada je u štampanom izdanju dnevnih novina “B”, u okviru teksta pod nazivom “ Glumac se žalio zbog bolesti”, saopštena sporna fotografija čiji je autor tužilac, u nepotpunoj formi- sečena i  bez njegove saglasnosti, a nalazeći da je tužilac mogao saznati da je sporna fotografija  saopštena, jer je od tada bila dostupna javnosti, primenom odredbe člana 376 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, našao da je potraživanje tužioca zastarelo, s obzirom da je tužba za naknadu štete iz tog događaja podneta sudu dana 26. 1. 2015. godine, odnosno po isteku zakonom propisanog subjektivnog roka od tri godine od kada je oštećeni mogao saznati za štetu i štetnika koji je štetu učinio i odlučio kao u izreci ožalbene presude.

STAV APELACIONOG SUDA: Ovakva odluka prvostepenog suda je pravilna i na zakonu zasnovana, a Apelacioni sud prihvata i razloge koje je prvostepeni sud dao u prilog svojoj odluci. Pravilno je prvostepeni sud, ceneći blagovremenost tužbe, primenom člana 371 st. 1 i 2 Zakona o obligacaionim odnosima, našao da je ista neblagovremena. Imajući u vidu da je navedenom  odredbom zakona propisano da potraživanje naknade štete zastareva za tri godine od kada je oštećeni doznao za štetu i štetnika, da se u konkretnom slučaju štetni događaj desio 22. 10. 2011. godine kada je sporna fotografija objavljena u štampanom izdanju dnevnih novina “B” u okviru teksta “Glumac se žalio zbog bolesti”, od kada se smatra da je tužilac mogao saznati za štetu i štetnika jer je fotografija tada objavljena, a da je tužba za naknadu štete prouzrokovane tužiocu iz tog događaja podneta 26. 1. 2015. godine, prvostepeni sud je pravilno zaključio  da je zbog isteka zakonskog roka  od tri godine, potraživanje tužioca za naknadu štete zastarelo.

Prvostepeni sud je pravilno zaključio i da u konkretnom slučaju nisu postojali razlozi za prekid zastarelosti propisani odredbom čl.388 Zakona o obligacionim odnosima, s obzirom da se tužilac nakon štetnog događaja od 22. 10. 2011. godine, nije obraćao tuženom sa zahtevom za naknadu štete po osnovu objavljivanja predmetne fotografije tužioca, imajući u vidu da se opomena od 30. 1. 2012. godine ne odnosi na tekst “Glumac se žalio zbog bolesti” pored kojeg je objavljena predmetna fotografija tužioca.

Žalbeni navodi da je prvostepeni sud izveo pogrešan zaključak o danu saznanja tužioca za objavljivanje konkretne fotografije, od čega je zavisila  i pravilna ocena  prigovora zastarelosti tužiočvog potraživanja za naknadu štete, su neosnovani. Ovo iz razloga jer je konkretna fotografija  uz tekst “Glumac se žalio zbog bolesti2 objavljena u štampanom izdanju  dnevnih novina B” dana 22. 10. 2011. godine, čiji je dnevni tiraž do 150.000 primeraka, te da mu je apsolutno moglo biti poznato da je njegova fotografija objavljena, tim pre što je istog dana ista fotografija objavljena još četiri puta na internet portalu tužioca, sa različitim tekstovima u potpunim i nepotpunim oblicima-kropovana, sa i bez potpisa autora, za koje objavljivanje je tužilac saznao, a imajući u vidu i da se prema navodima samog tužioca radi o retkoj i ekskluzivnoj fotografiji glumca Ž. L. koji je nakon toga otišao u Ameriku, nakon čega više nije bilo njegovih fotografija. Takođe, kako je prigovor zastarelosti potraživanja bio istaknut još u odgovoru na tužbu, uz obrazloženje da je od saopštenja fotografije javnosti, 22. 10. 2011. godine, pa do podnošenja tužbe protekao zakonski rok od tri godine, to je na tužiocu bio teret dokazivanja činjenice da je za predmetne forografije saznao nakon 22. 10. 2011. godine, odnosno da tada nije mogao saznati za saopštenje predmetne fotografije. U tom smislu tužilac nije sudu priložio bilo kakav dokaz da se u trenutku saopštavanja predmetne fotografije  u štampanom izdanju dnevnih novina “B” nalazio u Crnoj Gori, niti je to isticao u svom iskazu datim pred sudom, a na koju činjenicu  se poziva u žalbenim navodima... 

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 5/17 od 26. 1. 2017. godine)

____________________________________________________________

Tekst je nastao u okviru projekta „Kako sud sudi novinarima i medijima“ podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.  

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi