Naslovna  |  Novinari na sudu  |  Sudska praksa  |  Sudska praksa - štamparke  |  Pravnosnažna presuda: Objavljivanje teksta u "Informeru" omalovažavajuća i nedopuštena inkriminacija
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Sudska praksa - štamparke

30. 04. 2019.

Autor: M. Ilić Izvor: UNS

Pravnosnažna presuda: Objavljivanje teksta u "Informeru" omalovažavajuća i nedopuštena inkriminacija

Na portalu UNS onlajn (www.uns.rs) u rubrici „Novinari na sudu - sudska praksa“ objavljujemo prvostepene i pravosnažne presude po tužbama protiv novinara i medija na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o radu (tzv. štamparke, autorke, radni sporovi)… U ovoj rubrici izveštavamo o suđenjima, a obaveštavamo i o presudama, kao i o stavovima Vrhovnog, Upravnog i Ustavnog suda u vezi sa medijskim parnicama. Danas objavljujemo presudu - Objavljivanje teksta u "Informeru" omalovažavajuća i nedopuštena inkriminacija.

SUDSKA PRAKSA: Povreda časti i ugleda putem štampe

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Tekst u „Informeru“ o bivšoj direktorki „Lutrije“ predstavlja uvredljivu omalovažavajuću i nedopuštenu inkriminaciju

PRESUDA: ODBIJA SE žalba tuženih „Insajder Tim.“ d.o.o. Beograd i Dragana Vučićevića iz Beograda kao neosnovana i POTVRĐUJE presuda Višeg suda u Beogradu P3. br. 196/14 od 7.3.2017. godine u stavovima prvom, drugom i četvrtom izreke.

OBRAZLOŽENjE: Presudom Višeg suda u Beogradu P3. br. 196/13 od 7.3.2017. godine, stavom prvim izreke obavezani su tuženi „Insajder Tim“ d.o.o. Beograd i Dragan Vučićević da tužilji Tijani Anđelić iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom…Stavom drugim izreke obavezan je drugotuženi Dragan Vučićević da ovu presudu objavi bez bilo kakvog komentara, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnog lista „Informer“, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Stavom trećim izreke odbijen je tužbeni zahtev u delu u kome je tužilja tražila da sud obaveže tužene da joj na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od još 400.000 dinara…Stavom četvrtim izreke obavezani su tuženi da tužilji nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 84.300 dinara…

Protiv navedene presude žalbu su blagovremeno izjavili tuženi, i to protiv stavova prvog, drugog i četvrtog izreke…

Ispitujući pravilnost pobijane presude…Apelacioni sud nalazi da je žalba tuženih neosnovana.

ČINjENIČNO STANjE: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, dana 20.8.2013. godine na naslovnoj strani lista „Informer“ objavljena je slika tužilje sa nadnaslovom „Skandalozno zataškavanje pljačke u ’’Lutriji’’“, nadnaslovom „Država zaštitila lopove?!“, podnaslovom „Skupština Državne lutrije Srbije (DLS) je još 4. februara pozvala revizore da hitno istraže kriminalno poslovanje Tijane Anđelić ali do danas baš ništa nije urađeno!“, podnaslovom „Lutrija“ juče ponovo pozvala DRI da počne istragu“ i komentarom „Provukla se za vreme mandata Tijane Anđelić DLS prvi put poslovala sa gubitkom“. Na trećoj strani objavljena je slika tužilje kako jede uz komentar „Alava“ i članak sa nadnaslovom „Skandalozno zataškavanje pljačke u Lutriji“ i „Država štiti lopove?!“. U članku je navedeno: „Državna revizorska institucija više od pola godine ignoriše pljačku u „Državnoj lutriji Srbije“, otkriva „Informer“. Skupština DLS je, naime, još 4. februara ove godine zvanično pozvala revizore da hitno istraže kriminalno poslovanje prethodnog rukovodstva na čelu sa Tijanom Anđelić, ali do danas baš ništa nije urađeno! Niti se javlja niti…“Lutrija“ je zato još jednom zvanično pozvala DRI da pokrene reviziju finansijskih izveštaja i ugovora iz postupaka javnih nabavki DLS d.o.o. u periodu od 1.1.2010. do 31.12.2012. godine. Kako se navodi u dopisu objavljenom i na sajtu „Lutrije“ sumnja se u neracionalno trošenje milionskih sredstava. DLS traži da revizija poslovanja započne što pre. Odbijanje revizora da istraže DLS niko juče nije želeo zvanično da prokomentariše, ali su nam u „Lutriji“ rekli da je to „nečuveno i veoma sumnjivo ponašanje“. Nije nam jasno zašto DRI mesecima ne šalje nikog…Izgleda kao da neko želi da se zaborave milionski lopovluci! Još više zbunjuje to što nam policija već tri nedelje pročešljava dokumenta, a revizor uporno odbija da se pojavi... - kaže naš izvor iz „Lutrije“, koji podseća da „postoji sumnja da je od 2009. do 2012. godine iz te državne firme ispumpano nekoliko desetina miliona evra!. Neophodno je ispitati sve ugovore koje je prethodno rukovodstvo sklopilo sa marketinškim kućama. Važno nam je da se jednom za svagda stavi tačka na novinske napise o aferama u „Lutriji“, posebno iz perioda kada je Tijana Anđelić bila na čelu te kuće…..

Tužilja (Tijana Anđelić - prim. UNS) je bila direktor „Državne lutrije Srbije“ od 2007. godine. Februara 2012. godine je otišla na porodiljsko odsustvo. A krajem septembra 2012. godine je podnela ostavku. Porodila se marta 2012. godine i živi sama sa detetom. „Informer“ je članke počeo da objavljuje jula 2012. godine, ti članci su se negativno odrazili na tužilju, koja je u to vreme bila na porodiljskom bolovanju. Bilo je sigurno 50 naslovnih strana na kojima je bila njena fotografija, te je označavana kao lopov i neko ko je oštetio državu za desetine miliona evra, te da je sarađivala sa tajkunima. Ljudi su je u kafiću čudno gledali, komšije i rodbina su je zapitkivali, takođe nakon što je dala otkaz imala je problema i godinu i po dana nije mogla da nađe novi posao. Nikad nije osuđena, niti su je policija i tužilaštvo ikada pozvali na informativni razgovor, niti je bio kakav postupak vođen protiv nje. Kad se zaposlila u oktobru 2013. godine tražili su od nje u novoj firmi da donese dokaz o tome da se protiv nje ne vodi krivični postupak. Međutim, pošto je „Informer“ opet pisao negativno o njoj, na radnom mestu su joj ponovo tražili da donese potvrdu da se protiv nje ne vodi krivični postupak.

ZAKLjUČAK PRVOSTEPENOG SUDA: Prvostepeni sud je smatrao da objavljivanje navedenog teksta uz slike tužilje na naslovnoj strani i u tekstu, predstavljaju neistinitu i nepotpunu informaciju koja je podobna da povredi čast i ugled tužilje, a navedene informacije nisu proverene s pažnjom primerenom okolnostima. Prvostepeni sud je zaključio da u navedenim tekstovima, nadnaslovima i podnaslovima i tužiljinim slikama, tužilja u očima svakog prosečno upućenog čoveka može biti diskvalifikovana i o njoj se može zaključiti da je izvršila protivzakonite radnje, da je oštetila „Državnu lutriju Srbije“. Ovakvi naslovi i podnaslovi, kao i fotografije i tekst, prema mišljenju prvostepenog suda, prevazilaze pravo na slobodu izražavanja i predstavljaju objektivno uvredljivu omalovažavajuću, a time i protivpravnu inkriminaciju koja je nedopuštena….

OCENA APELACIONOG SUDA: …Odluka prvostepenog suda je pravilna, a Apelacioni sud (u Beogradu - prim. UNS) prihvata i razloge date za istu.

Neosnovani su navodi žalbe da se sporni članak ne bavi postupanjem tužilje, već postupanjem, tj. nečinjenjem Državne revizorske institucije, tj. propuštanjem tog tela da u periodu od preko pola godine postupi po zahtevu „Državne lutrije Srbije“ i izvrši reviziju finansijskih izveštaja i ugovora koji su bili zaključeni u periodu od početka 2010. do kraja 2012. godine. Bez obzira na to šta je glavna tema predmetnog novinskog članka, u istom su navedene informacije neposredno o tužilji, koje imaju lezionu sposobnost, a i tekst u celini zajedno sa fotografijom tužilje je koncipiran tako da se kao već utvrđena i nepobitna činjenica uzima to da je tužilja beskrupulozna osoba koja je izvršilac nezakonitih radnji, a koje su po svojoj prirodi krivična dela, na taj način što je izvršila protivzakonite radnje i oštetila „Državnu lutriju Srbije“.

Ovakvim navodima o tužilji prekršena je obaveza novinarske pažnje iz člana 3 Zakona o javnom informisanju, imajući u vidu da su činjenice i kvalifikacije navedene o tužilji uzete kao nepobitne i utvrđene. Šta više, kvalifikacijom tužilje kao „alave“ osobe u kontekstu celog teksta, tužilja je označena kao lice koje ne samo da je izvršilo nezakonite radnje, već predstavlja osobu u čijem je karakteru vršenje nezakonitih radnji i sticanje protivpravne imovinske koristi. Na ovaj način povređena je i pretpostavka nevinosti iz člana 37 Zakona o javnom informisanju kojim je propisano da se niko ne sme označiti učiniocem kakvog kažnjivog dela, odnosno oglasiti krivim ili odgovornim pre pravosnažne odluke suda ili drugog nadležnog organa.

Bez uticaja su navodi žalbe tuženih da su u samom naslovu, kako na naslovnoj, tako i na trećoj strani, stavili znak interpunkcije (znak pitanja i znak uzvika) i izrazili čuđenje i pitanje u vezi činjenice da više od pola godine Državna revizorska institucija ne pokreće postupak istrage u „Državnoj lutriji Srbije“.

Naime, tuženi su u naslovu naveli „Država zaštitila lopove?!“ i to na naslovnoj strani, dok se u naslovu teksta navodi „Država štiti lopove?!“, a u samom tekstu navodi da je DLS („Državna lutrija Srbije - prim. UNS) pozvala revizore da hitno istraže „Kriminalno poslovanje prethodnog rukovodstva na čelu sa Tijanom Anđelić, kao i da „Neko želi da se zaborave milionski lopovluci!“, odnosno da je revizor odbio „Da istraži pljačku u DLS“. Na ovaj način od strane tuženih postavljeno je samo pitanje da li država ima nameru da štiti ili nema nameru da štiti određena lica, među kojima je imenom i prezimenom označena Tijana Anđelić, dok se iz teksta može zaključiti da je tužilja lopov, odnosno da je izvršila pljačku „Državne lutrije Srbije“, a da je upitno samo ponašanje države prema njoj.

Dakle, pravilno je prvostepeni sud našao da objavljivanje ovakvih informacija nije dozvoljeno i da prevazilazi slobodu javnog informisanja, imajući u vidu da tuženi nisu ispoštovali dužnost novinarske pažnje, da je povređena pretpostavka nevinosti tužilje, da su navedene informacije leziono podobne. Javnost nema opravdan interes da sazna za određene činjenice koje su predstavljene kao da su nepobitno utvrđene, iako to nisu, već upravo suprotno, javnost ima interes da sazna informacije koji je stepen sumnje u istinitost iznetih informacija, kao i da se lica ne označavaju izvršiocima krivičnih dela ukoliko to nije utvrđeno u odgovarajućem sudskom postupku.

Prvostepeni sud je pravilnom primenom odredaba …ZOO (Zakona o obligacionim odnosima -prim. UNS) i ZPP (Zakona o parničnom postupku - prim. UNS) u stavu prvom izreke dosudio na ime naknade štete zbog povreda časti i ugleda tužilji iznos od 100.000 dinara sa pripadajućom kamatom…i pravilno je primenio odredbu člana 90 Zakona o javnom informisanju kada je obavezao drugotuženog, kao odgovornog urednika medija „Informer“, da ovu presudu bez bilo kojeg komentara objavi u narednom broju dnevnog lista „Informer“.

Stoga, kako je prvostepena presuda u ožalbenom delu, suprotno žalbenim navodima, zasnovana na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju i na pravilno primenjenom materijalnom pravu, ista je morala biti potvrđena…

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž3. br. 135/17 od 16.6.2017. godine)

 

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi