Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

11. 03. 2021.

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 68. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 2/19), Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2021 godinu (”Sl.list opštine Aleksandrovac ” broj 28/2020 i 3/2021),i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj 401-383/2021-07 od 02.03.2021 godine.

Predsednik  opštine Aleksandrovac raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2021. godini

 

I           Predmet Javnog poziva predstavlja izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Aleksandrovac za 2021 godinu u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 dinara , a kojima se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2021.godini.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.

 

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.    

 

II         Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa , dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:

 • Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju građana na teritoriji opštine Aleksandrovac na lokalnom nivou, ondosno o radu organa opštine Aleksandrovac, o radu javnih preduzeća , ustanova  i organizacija čiji je osnivač opština Aleksandrovac, o aktuelnostima u obazovanju , zdravstvu, kulturi, sportu , turizmu , poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima , verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti omladine i dece.

 

III        Pravo učešća na Konkursu imaju :

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija;

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

 Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od jedne   godine.

 

IV        Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

  

V         Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

 • fotokopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • fotokopija rešenja o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše tri učesnika);
 • overene izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • izjavu da ne koriste sredstva opštine Aleksandrovac ili drugih nivoa vlasti;
 • dokaz da račun medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa nije blokiran;
 • ugovor zaključen sa kablovskim distributerom.

 

VI        Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.

Propisani obrasci su dostupni na veb sajtu :www.aleksandrovac.rs

Obrazac 1 i Obrazac 2 se dostavljaju u 4 primeraka ,a ostali dokazi u 1 primerku. 

 

VII      Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta srbije  na adresu: Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava,  Jaše Petrovića 26, 37230 Aleksandrovac, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku : za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Aleksandrovac .

Rok za podnošenje prijava i projekata je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama  ”Informer”   i na sajtu opštine Aleksandrovac odnosno od 10.03.2021 do 25.marta 2021 godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća.

VIII     Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 člana  od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko je predloga bilo.

Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje Predsednik opštine Aleksandrovac.

Opština Aleksandrovac obaveštava novinarska i medijska udruženja zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.

 

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

IH         Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi Predsednik opštine Aleksandrovac na predlog stručne  Komisije  najkasnije u roku od 90  dana od dana zaključenja konkursa.Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava , zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE ALEKSANDROVAC

IBroj:401-383 /2021-07  od 10. marta 2021. godine

 

                                                                                                    

Predsednik

                                                                                                      Opštine Aleksandrovac

                                                                                                     Dr. Mirko Mihajlović,spec.med.

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi