Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс општине Мало Црниће за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

19. 04. 2017.

Конкурс општине Мало Црниће за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Служени гласник РС“, број 83/14 и 58/2015), члана 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину („Службени гласник општине Мало Црниће број 19/16), члана 4. и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016), Општинско веће општине Мало Црниће о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мало Црниће

у 2017.години

 

 1.      НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања планирана су у буџету општине Мало Црниће за 2017.годину, на функционалној класификацији 830 – услуге емитовања и штампања, економска класификација 451 – Текуће субвенције за суфинансирање медија у новчаном износу од 1.000.000,00 динара. Максималан износ за доделу срдстава по пројекту је до 330.000,00 динара, минимални износ за доделу средстава о пројекту је 100.000,00 динара.

 

            Намена конкурса је за:

            1. Суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног нформисања, који доприносе истинитом,непристрасном, првовременом и потпуном нормисању свих грађана општине Мало Црниће а посебно особа са инвалидитетом;

 

  1. Права на јавно информисање националних мањина;

 

3. Заштита и развој људских права и демократије; слободан развој личности и заштита деце и младих; развој културог и уметничког ствралаштв, развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развој науке, спорта и физичке културе, праћење развојапромоције пројеката у обалсти привреде (привредних пројеката; заштита живоне средине и здравља људи и остале медијске садржаје који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА

 

            На конкурсу може учествовати:

1.Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласилау Агенцији за пвиредне регистре;

2.Првно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем мдија који је уписан у Регистар медија.

 

            Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Учесник конкурсаможе конкурисати само са једним пројектом.

-2-

 

 

 

            Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Учесник конкурса може поднети захтв за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

            Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена срдства не прелазе 80% вредности пројекта.

            Јавни позив се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од 3 године.

 

            3.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

            1.Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интрес у области јавног информисања;

            1.1.у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

            1.2.у којој мери је вероватно да ће прдложене пројектне активности довести до оствариваа постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода еваулације, претходног искуства кључних чланова ројектног тима и других чинилаца које може да одреди оган који расписује конкурс);

            1.3.у којој мери однос између прдложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес

 

            2.Мера пружања веће гаранције пивржености професионалним и етичким мдијским стандардима;

            2.1.Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних  изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана,ч због кршења професионалних и етичких стандарда;

            2.2.Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активност које гарантује да се сличан случај неће поновити.

 

 

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА СУ:

 

1.Доступност (покривеност фреквенцијом и диструбиција) медијских садржаја већем броју корисника првенствено на територији општине Мало Црниће;

            2.Оригиналност и значај пројекта за кориснике на територији општине Мало Црниће.

 

4.РОКОВИ

 

             Пријаве на Јавни позив подносе се у року од 30 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Мало Црниће (www.opstinamalocrnice.org) и у средствима јавног информисања, односно конкурс почиње да тече од 18. априла 2017.године закључно са 18.мајом 2017.године.

 

 

 

            Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 0п дана од дана закључења конкурса.

            Корисник средстава дужан је да извештај о рализацији утрошених средстава достави до 31. 12. 2017.године.

 

 

            5.ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

            Пријава се подноси путем јединствених образаца који се могупреузети са сајта општине Мало Црниће (www.opstinamalocrnice.org)

            Образац 1 (пријава и табела) Учесник конкурса је обавезан да поред јединствених образаца приложи и следећа документа у једном примерку:

            1.фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

            2.фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

            3.фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од регулаторног тела за електронске медије;

            4.оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

            5.оверену изјаву да нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела ил тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда односно оверена изјава о томе да су након изрицања казни и мера прдузете активности којом гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

            6.ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

            Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре расписивања Јавног позива, да доставе предлог  за чланове конкурсне комисије, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији, да доставе предлог за чланове конкурсне комисије и да се писаним путем орате Општинској управи општине Мало Црниће.

            Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

 

            Предлоге слати до закључења Јавног конкурса на адресу: Општина Мало Црниће – Општинска управа, сектору комисије за медије, ул.Маршала Тита бр. 80, 12311  мало Црниће – за Конкурсну комисију  Јавног озива за суфинансирање пројаката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2017.години.

 

            7.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Конкурс и Образац за пријаву објављују се и на интернет сајту општине Мало Црниће (www.opstinamalocrnice.org) где су виљиви и доступни све време трајања јавног конкурса.

            Пријаве слати до закључења Јавног озива путем поште (или лично на писарници Општинске управе општине Мало Црниће ул.Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће од 7 – 15 ха радним данима) на адресу: Општина Мало Црниће – Опшинска управа, секретару Комисије  за медије Маршала Тита 80,  12311 Мало Црниће – за Конкурсну комисију Јавног позива за суфинансирање пројеката производње медијсих садржаја из области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2017.години.

 

 

-4- Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

            Решење о суфинансирању пројеката по расписаном Јавном позиву, биће објављено на интернет сајту општине Мало Црниће (www.opstinamalocrnice.org) и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

            Конкурсни материјал се не враћа. Додатне информације се могу добити  радним даном  од 8,00 до 14,00 часова на телефон: 012/280-121 Душан Ивковић, дипл.правник Секретар комисије за медије и на мејл адресу: dule@opstinamalocrnice.org

Број: 650-1/17-1 Датум 16.03.2017.

 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                                                                                                    Малиша Антонијевић с.р 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси