Насловна  |  Актуелно  |  Вести  |  РЈТ статистика напада на новинаре од 2016. до краја октобра 2023. године
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Вести

16. 11. 2023.

Аутор: Безбедни новинари Извор: Безбедни новинари

РЈТ статистика напада на новинаре од 2016. до краја октобра 2023. године

Подаци Републичког јавног тужилаштва о поступању овог органа у случајевима напада на новинаре су ажурирани. Током 2023. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја, формирано је 70 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, и то 4 у јануару, 3 у фебруару 7 у марту, 8 у априлу, 12 у мају, 9 у јуну, 8 у јулу, 6 у августу, 5 у септембру и 8 у октобру.

У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

у 6 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 5 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 7 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 5 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 4 предмета у току је спровођење доказних радњи;

у 38 предмету поднет је захтев за прикупање потребних обавештења;

у 5 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 18 предмета, што представља 25,71% укупног броја предмета.

Преглед 2016. - октобар 2023.

У периоду од 01.01.2016. до 31.10.2023. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја, формирано је 516 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања.

Од укупно 516 предмета, одлука да нису остварена обележја неког кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности донета је у 203 предмета (39,34%), док у 313 предмета (60,66%) постоји основана сумња да је извршено неко кривично дело на штету безбедности новинара.

У наведених 313 предмета у којима је оцењено да постоји основана сумња да је извршено кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности, предузете су следеће радње:

у 83 предмета (26,52%) је до сада изречен неки облик кривичне санкције или је гоњење уступљено страној држави;

у 17 предмета (5,43%) суд је одбио или одбацио оптужни акт или ослободио оптуженог;

у 121 предмета (38,66%) у току су доказне радње, истрага, поступак међународне правне помоћи или је у току главни претрес пред надлежним судом, и

у 92 предмета (29,39%) ни након предузимања предистражних радњи потенцијални учинилац није идентификован.

Поступање током наведеног периода

Посматрајући укупан број предмета (506), који обухвата све догађаје познате јавном тужилаштву, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

у 61 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 20 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 1 предмету малолетни извршилац је санкционисан применом васпитног налога, која обавеза је у потпуности извршена;

у 4 предмета одлуком суда одбијен је оптужни акт тужилаштва;

у 2 предмета одлуком суда одбачен је оптужни акт тужилаштва;

у 11 предмета донета је ослобађајућа пресуда;

у 105 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 2 предмета донета је одлука да нема места покретању припремног поступка против малолетног учиниоца;

у 96 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 1 предмету, у поступку међународне правне помоћи у кривичним стварима, уступљено је кривично гоњење надлежним органима друге државе;

у 14 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 10 предмета у току је спровођење доказних радњи;

у 97 предмета поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 92 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 303 предмета, што представља 58,72% укупног броја предмета.

Детаљни преглед, по пријављеним и процесуираним случајевима, доступан је на овом линку.

Преглед по годинама

По извештајним годинама, подаци су следећи:

2022. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја, формирана су 83 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, од тога 3 предмета су формирана у јануару, 4 у фебруару, 9 у марту, 12 у априлу, 3 у мају, 11 у јуну, 5 у јулу, 8 у августу, 10 у септембру, 5 у октобру, 8 у новембру и 5 предмета у децембру.

У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

у 7 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 2 предмета донета је ослобађајућа пресуда;

у 1 предмету одлуком суда одбачен је оптужни акт тужилаштва;

у 10 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 21 предмету донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 4 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 2 предмета у току је спровођење доказних радњи;

у 27 предмета поднет је захтев за прикупање потребних обавештења;

у 9 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 41 предмету, што представља 49,40% укупног броја предмета.

2021. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године у јавним тужилаштвима на основу поднетих кривичних пријава/извештаја формирано је 87 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

 у 11 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 1 предмету извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 2 предмета донета је ослобађајућа пресуда;

у 19 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 14 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 2 предмета у у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 1 предмету у у току је поступак спровођења доказних радњи;

у 20 предмета поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 17 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 47 предмета, што представља 54,02% укупног броја предмета.

2020. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године у јавним тужилаштвима на основу поднетих кривичних пријава/извештаја, формирано је 60 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

 у 6 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 4 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 1 предмету малолетни извршилац је санкционисан применом васпитног налога, која обавеза је у потпуности извршена;

у 2 предмета донета је ослобађајућа пресуда;

у 16 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 8 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 2 предмета донета је одлука да нема места покретању припремног поступка против малолетног учиниоца;

у 2 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 1 предмету у току је поступак спровођења доказних радњи;

у 9 предмета поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 9 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован;

Првостепена или коначна одлука донета је у 39 предмета, што представља 65% укупног броја предмета.

2019. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја,  формирана су 63 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

 у 18 предмета донета је осуђујућа пресуда, од којих једна у односу на малолетног учиниоца;

у 4 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 3 предмета донета је ослобађајућа пресуда;

у 14 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве (од којих је у 1 предмету поднет захтев за покретање прекршајног поступка);

у 11 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 1 предмету у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца;

у 1 предмету у току је поступак спровођења доказних радњи;

у 1  предмету поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 10 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 50 предмета, што представља 79,37% укупног броја предмета.

2018. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја,  формирано је 57 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

 у 6 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 3 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 2 предмета решењем суда одбијен је оптужни акт тужилаштва;

у 1 предмету донета је ослобађајућа пресуда;

у 17 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве (од којих је у 1 предмету поднет захтев за покретање прекршајног поступка);

у 10 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 1 предмету у току је поступак спровођења доказних радњи;

у 1 предмету поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 16 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 39 предмета, што представља 68,42% укупног броја предмета.

2017. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја,  формирано је 38 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

 у 3 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 3 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 1 предмету одбачен је оптужни акт тужилаштва;

у 1 предмету донета је ослобађајућа пресуда;

у 14 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве;

у 5 предмета донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 1 предмету, у поступку међународне правне помоћи у кривичним стварима, уступљено је кривично гоњење надлежним органима друге државе;

у 10 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 28 предмета, што представља 73,68% укупног броја предмета.

2016. година

У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја,  формирано је 58 предмета у вези са догађајима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања. У наведеним предметима, закључно са 31.10.2023. године, предузете су следеће радње:

у 4 предмета донета је осуђујућа пресуда;

у 5 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости;

у 2 предмета суд је одбио оптужни акт јавног тужиоца;

у 10 предмета донето решење о одбачају кривичне пријаве;

у 20 предмета донета службена белешка да нема места покретању кривичног поступка;

у 1 предмету поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;

у 16 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован.

Првостепена или коначна одлука донета је у 41 предмету, што представља 70,69% укупног броја предмета.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси