Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс града Крагујевца за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

28. 05. 2015.

Конкурс града Крагујевца за суфинансирање медијских пројеката

Градско веће, на основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'' бр.83/14), члана 4. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр.126/14) и Одлуке Градског већа бр. 400-596/15-V од 25.маја 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2015. ГОДИНИ

I Предмет конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Крагујевца; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

II Средства за суфинансирање пројеката

Одлуком Градског већа број 400-596/15-V од 25.маја 2015. године средства у износу од 10.000.000,00 динара опредељена су за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца у 2015. години, који ће бити реализовани до краја текуће буџетске године.

III Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:

  1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, а има седиште и производи програмски садржај који је доступан на територији града Крагујевца;  
  2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија, има седиште и производи програмски садржај који је доступан на територији града Крагујевца.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.
Учесник конкурса може на једном конкурсу конкурисати само са једним пројектом.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина и део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом, а која ће бити реализован до 31. децембра 2015. године.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинасирање највише до 80% вредности пројекта.
Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од града Крагујевца, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

IV Критеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

  1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене Конкурса;
1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остварења постављеног циља (на основу начина на који је објашњена веза активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца);
1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

V Објављивање конкурса и рокови

Конкурс се објављује у дневном листу ''Данас'', недељном листу Недељне новине ''КРАГУЈЕВАЧКЕ" и на веб - сајту Града www.kragujevac.rs.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Одлука о расподели средстава са образложењем доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава на прописаном обрасцу (образац 2) достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

VI Пријава на конкурс

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу прописаном Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС“ бр. 126/14) који се доставља у четири примерка. Образац пријаве (Образац 1 - пријава и Образац 1 - табела буџета пројекта) преузима се са веб-сајта града Крагујевца.

Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:

  1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
  2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила који води Агенција за привредне регистре;
  3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
  4. оверена изјава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће суфинансирани медијски садржај бити објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
  5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)
  6. доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран.

Пријаве на конкурс са пратећом документацијом предају се непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Крагујевца (улазни хол у згради коју користе органи Града) или достављају поштом  на адресу: Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе 3, у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.   

VII Позив за учешће у раду комисије

Позивају се новинарска и медијска удружења да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градском већу. Уз предлог за чланове комисије доставити кратке биографије. Предлоге слати до закључења конкурса на адресу: Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе 3, са назнаком “ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.
   
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање 3 године пре датума расписивања Јавног позива.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VIII Преузимање конкурсне документације

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја објављују се на веб-сајту Града Крагујевца где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Обавештење о учесницима конкурса као и Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници града Крагујевца на адреси www.kragujevac.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, као и пријаве са непотпуном документацијом, неће бити разматране.

Коментари (4)

Остави коментар
пон

01.06.

2015.

anonymous [нерегистровани] у 13:58

Re:

Sve pohvale za reagovanje, jos kada komisije ne bi samo verifikovale zelje gradskih celnika po Srbiji bilo bi kompletno sprovodjenje Zakona.

Одговори
пон

01.06.

2015.

Admin Admin у 11:31

Re: Odgovor UNS-a

Poštovani,
Koalicija novinarskih i medijksih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres je reagovala i ispravljen konkurs će biti objavljen u četvrtak, sa produženim rokom za prijave.

S poštovanjem,
UNS

Одговори
пон

01.06.

2015.

anonymous [нерегистровани] у 11:19

Кршење Закона

Уз мноштво ставки којима се крше Закон и Правилник Министарства Културе, највеће кршење Закона је следеће:Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања предвиђено је да право учешћа на конкурсу имају издавачи медија који су уписани у Регистар медија, као и правна лица и предузетници који доставе доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија и да нигде није наведена одредба по којој подносилац пројекта мора имати седиште на територији локалне самоуправе која расписује конкурс.
Моли се УНС и остала релевантна удружења да реагују.

Одговори
чет

28.05.

2015.

anonymous [нерегистровани] у 22:46

A sela?

Ne postoji medij iz Kragujevca koji se cuje na teritoriji celog Kragujevca odnosno koji se vidi ili cuje u selima oko Kragujevca. Na ovakav nacin se uskracuje pravo onih koji zive van grada na informisanje. Cak se i pravilnik i uslovi konkursa razlikuju od onog koji je propisalo Ministarstvo kulture. Sve u svemu neko je kreirao konkurs kako njemu odgovara.

Одговори

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси