Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

29. 01. 2015.

Конкурс општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17 став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 6 Правилника о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја („Службени лист општине Чајетина“ број 4/2014) Комисија за доделу средстава у области јавног информисања упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ  ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Чајетина, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских  медија, који ће бити суфинансирани  средствима из буџета Општине Чајетина за 2015. годину,  у укупном износу од  6.000.000,00  динара.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2015. години.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Чајетина  о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Чајетина као локалне самоуправе, о збивањима  у образовању, о здрављу људи,  култури, уметничком стваралаштву спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, заштити  деце и омладине, заштити животне средине, физичкој култури, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

II  ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је  истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Чајетина о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финанисрају из буџета Општине Чајетина, о збивањима и догађајима у јавном сектору,  затим подстицање разноврсности медијских  садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и  професионалних медија, односно о свему  о чему јавност има оправдан интерес да зна.

III ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

а) издавач медија који је уписан у регистар медија,

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који  приложи доказ  да ће суфинансиран  медијски садржај бити реализован  путем медија,

в) учесници јавног конкурса могу бити  јавна елеконтронска гласила,   интернет портали са важећом РРА за емитовање, штампани медији,  а која прате активности општине Чајетина.

НА КОКУРСУ СЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ САМО ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ.

ИЗДАВАЧ ВИШЕ МЕДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ  ЗА СВАКИ МЕДИЈ.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ НЕМАЈУ ИЗДАВАЧИ  МЕДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ ПРИХОДА.

Правно лице или предузетник који је претходне  године  био корисник  буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом  да је доставио  одговарајући  извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором  закљученим са Општином Чајетина по том основу.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СУ:

1) ПРОЈЕКАТ  У   СМИСЛУ ОВОГ КОНКУРСА ПОДРАЗУМЕВА  ЗАОКРУЖЕНУ ПРОГРАМСКУ ЦЕЛИНУ  ИЛИ ДЕО ЦЕЛИНЕ (ЖАНРОВСКА ИЛИ ВРЕМЕНСКА) КОЈОМ СЕ ДОПРИНОСИ  ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ОДНОСНО:

-   ИСТИНИТОМ, НЕПРИСТРАСНОМ, ПРАВОВРЕМЕНОМ И ПОТПУНОМ ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИЧАЈЕТИНА,

-           ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПОДСТИЧУЋИ РАВНОПРАВНОСТ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА, СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА ИДЕЈА И МИШЉЕЊА, СЛОБОДАН РАЗВОЈ  НЕЗАВИСНИХ И  ПРОФЕСИОНАЛНИХ МЕДИЈА,  ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА И САДРЖАЈИМА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЖИВОТА, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

-           ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА БЕЗ ОБЗИРА  НА СТАРОСНУ ДОБ, ВЕРСКУ И ПОЛИТИЧКУ ОПРЕДЕЉЕНОСТ, НАЦИОНАЛНУ И РАСНУ ПРИПАДНОСТ,

-           ИНФОРМИСАЊУ И ПОДРШЦИ У ПРОИЗВОДЊИ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА О ОБРАЗОВАЊУ УКЉУЧУЈУЋИ И  МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ КАО ДЕО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, ЗДРАВЉУ ЉУДИ, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ, УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ, СЛОБОДНОМ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ, РАЗВОЈУ НАУКЕ, СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ,  ВЕРСКИМ ПРАВИМА, ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, КУЛТУРИ, УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ, ПРИВРЕДИ, ПРЕДУЗЕТНИШТВУ,  УНАПРЕЂИВАЊУ МЕДИЈСКОГ И  НОВИНАРСКОГ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА,

-            ИНФОРМИСАЊУ О ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЈАВНОСТ

2)   УЧЕСНИК КОНКУРСА МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  У ИЗНОСУ КОЈИ НЕ ПРЕЛАЗИ  80% ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА  А НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН КОНКУРСОМ.

V  ТРАЈАЊЕ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 15  ДАНА (СЛОВИМА: ПЕТНАЕСТ ДАНА) ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ВЕБ-САЈТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА www.cajetina.org.rs.

VI ПРИЈАВА

ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ НА ОБРАСЦУ, КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА.

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ДУЖАН  ЈЕ ДА УЗ ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ  ПОДНЕСЕ И  СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

-          доказ о регистрацији издавача медија,

-          доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника који се бави производњом медијског садржаја,

-          доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

-          пројекат, са детаљним описом,

-       детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана  искључиво  у динарима),

-          спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Чајетина,

-      опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјтал, материјал на ЦД-у и сл.              

Пријава са документацијом  се подноси  у 1  примерку путем писарнице Општинске управе Општине Чајетина, Александра Карађорђевића 28, са назнаком: За конкурс за јавно информисање,  путем поште, препорученом пошиљком са свом  потребномдокументацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

VII  ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ СУ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ПОДЕСНЕ ДА ОСТВАРЕ  ОПШТИ ИНТЕРЕС  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ, НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧЕСНИК НА КОНКУРСУ ПРУЖА ВЕЋУ ГАРАНЦИЈУ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИМ И ЕТИЧКИМ МЕДИЈСКИМ  СТАНДАРДИМА.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТА СУ:

-          значај пројекта  за остваривање права на јавно информисање,

-          доступност већем  броју корисника,

-          допринос разноликости медијских  садржаја и плурализму идеја и вредности,

-          оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање,

-          унапређење медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања,

-          информисање и  едукација деце и младих,

-          период реализације пројекта,

-          број планираних медијских садржаја (емисија, страница у штампи, интернет страница итд.),

-          износ средстава за који се аплицира,

-          примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат односи,

-          значај, односно  циљ који се планира  остварити реализацијом пројекта,

-          општи циљ пројекта  (промена и корист за циљну групу у области јавног информисања),

-          специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски одређени-очекивана позитивна промена за циљну групу),

-          ризик, односно могуће потешкоће у реализацији пројекта.

 

Оцену пројеката поднетих на конкурс  вршиће  стручна комисија  од 3  (словима: три) члана које именује Председник Општине Чајетина.

VIII НАПОМЕНЕ

Образложено решење о расподели средстава доноће Председник Општине Чајетина,   а на основу  образложеног предлога комисије и биће објављено  на наведеном веб-сајту Општине Чајетина.

Решење ће бити достављено  сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење  је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења  биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање  пројектних активности.

IX ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на веб-сајту  Општине Чајетина - www.cajetina.оrg.rs и у недељним новинама „Вести“.

За сва  питања везана  за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/832-223, лично  у  канцеларију број 209, зграда Општине Чајетина.

Контакт особа: Марија Јеремић.

У Чајетини, 16. јануар 2015. године 

 

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

     Милан Стаматовић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси