Budi član

Da biste postali član Udruženja novinara Srbije potrebno je da dostavite:

  • potvrdu medijske kuće da se najmanje poslednjih godinu dana bavite novinarskom profesijom
  • dve fotografije 3x3,5cm

Popunjen upitnik za učlanjenje, potvrdu redakcije i fotografije možete dostaviti lično, poštom ili mail-om na press@uns.org.rs. Adresa Udruženja novinara Srbije je Resavska 28, prvi sprat.

Dokumentaciju možete predati i u kancelariji UNS-a u Novom Sadu (Društvo novinara Vojvodine), u ulici Mihaila Pupina 6, treći sprat. Telefoni kancelarije u Novom sadu su +381 21 520 448, +381 21 427 462

O ispunjavanju uslova za prijem u članstvo odluku donosi Izvršni odbor UNS-a, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o prijemu u članstvo.

Prva godina članstva je BESPLATNA.

ČLANARINA se plaća lično u UNS-u ili na tekući račun UNS-a 355-1008613-10 kod Vojvođanske banke NBG.

Ukoliko poslodavac plaća članarinu novinarima, predsednik kluba novinara ili poverenik UNS-a, treba da dostave njihove legitimacije UNS-u na overu sa spiskom novinara za koje je plaćena članarina i kopijom  uplatnice.

Redovni i pridruženi članovi UNS-a plaćaju pun iznos članarine koja za 2017. godinu iznosi 1.800 dinara. Članarina za pripravne članove je 500 dinara. Članovi UNS-a stariji od 80 godina trajno su oslobođeni plaćanja članarine.

Novinarima koji nisu uplatili članarinu duže od godinu dana prestaje članstvo. Za obnovu članstva potrebno je popuniti UPITNIK (ZA OBNOVU ČLANSTVA), doneti potvrdu redakcije o bavljenju novinarskim poslom poslednjih godinu dana i po potrebi dve fotografije 3x3,5cm. Ovaj upitnik takođe možete popuniti online na dnu ove strane.

UNS ima tri kategorije članova: redovne, pridružene i pripravne članove.

Redovni članovi su:

• profesionalni novinari (novinarstvo im je jedino ili pretežno zanimanje)
• autori ili voditelji emisija sa istraživačkim i kreativnim elementima
• snimatelji
• fotoreporteri i karikaturisti

Pridruženi članovi su:

• novinari kojima novinarstvo nije pretežno zanimanje
• bivši novinari ako su bili članovi Udruženja 15 godina neprekidno, a potom na određeno vreme ili trajno napustili novinarstvo
• novinari, strani državljani, novinari koji rade za inostrane medije i srpske medije a žive i rade u inostranstvu
• penzionisani novinari koji se više ne bave novinarstvom
• voditelji emisija isključivo zabavnog sadržaja
• tehnički urednici
• prezenteri
• kamermani

Pripravni članovi su studenti novinarstva i studijskih programa u kojima se pretežno izučava novinarstvo, fotografija i kamera.

Pravilnik o prijemu članova u Udruženje novinara Srbije

NAPOMENA: Članstvo u drugom udruženju novinara NIJE PREPREKA za članstvo u Udruženju novinara Srbije.

 

Upitnik

prvi put obnavljam članstvo
Da Ne
Da Ne
captcha
Saopštenja Akcije Konkursi