Насловна  |  Конкурси  |  Посао  |  Конкурс за директора Мреже-Мост. Радно место у Београду
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Посао

12. 03. 2017.

Конкурс за директора Мреже-Мост. Радно место у Београду

Влада Србије објавила је пре два дана јавни конкурс за « ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА „МРЕЖА-МОСТ”, БЕОГРАД ».

У конкурсу се наводи да је седиште овог Јавног предузећа у Београду, на адреси - Булевар Михаила Пупина бр. 2, што је иначе адреса и Канцеларије за Косово и Метохију Владе Србије.

Радно место директора биће, како је наведено у конкурсу, такође у Београду.

У оквиру Јавног предузећа “Мрежа – Мост” на Косову функционишу четири медија - две Радио и две ТВ станице - ТВ Мост у Звечану, ТВ Пулс у Шилову, Радио Косовска Митровица и Радио Грачаница.


У наставку је комплетан конкурс, који се може пронаћи и на интернет страници Министарства привреде Србије

http://www.privreda.gov.rs/javni-konkurs-za-izbor-direktora-javnog-preduzeca-za-razvoj-i-unapredjivanje-informisanja-putem-elektronskih-medija-na-srpskom-jeziku-u-ap-kosovo-i-metohija-mreza-most/


Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија „Мрежа-мост”


На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд, коју је донела Влада, 05 Број: 111-1822/2017 од 3. марта 2017. године,

Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА „МРЕЖА-МОСТ”, БЕОГРАД


1. Подаци о Јавном предузећу: Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд;

• седиште Јавног предузећа је: у Београду, Булевар Михаила Пупина бр. 2;

• претежна делатност Јавног предузећа је: 7220 истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама.

2. Радно место: директор Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост” Београд.

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:

• да је пунолетно и пословно способно лице;

• да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

• да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

• да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

• да познаје област корпоративног управљања;

• да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

• да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

• да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

• да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

• обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

• обавезно психијатријско лечење на слободи;

• обавезно лечење наркомана;

• обавезно лечење алкохоличара;

• забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Београд.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

Именовање директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењуфункције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд ”.

10. Подаци о лицима за контакт: Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Оља Бегенишић Лекић и Љиљана Михајловски, контакт телефон: 011/3642954, мејл: olja.lekic@privreda.gov.rs и ljiljana.mihajlovic@privreda.gov.rs

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Влади- Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси