Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Ћићевац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

18. 02. 2020.

Конкурс Општине Ћићевац за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87,95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2020. години, број: 06-10/20-02 од 11.02.2020. године, Председник општине Ћићевац расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

 

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.300.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  65.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  1.040.000,00  динара.

 

Учесници Конкурса, Телевизије и телевизијске продукције могу поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта, а други медији (радио,портали, штампани...) до 80% вредности пројекта.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

 

На  Конкурсу може учествовати:

 

1.         издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;

2.         правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

 

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 

1.         Значај пројекта са становишта:

•          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

•          остваривање намене конкурса;

•          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

•          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;

•          заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

2.         Утицај  и изводљивост са становишта:

•          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

•          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

•          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

•          разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;

•          степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

3.         Капацитети са становишта:

•          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

•          неопходних  ресурса за реализацију пројекта;

•          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

4.         Буџет и оправданост трошкова са становишта:

•          прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

•          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

На основу критеријума наведених из тачке  2 овог члана посебно се оцењује:

 

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Програмски приоритети су:

 

1.         очување српског националног и културног идентитета и језика;

2.         наталитет;

3.         програми намењени деци;

4.         унапређење положаја и равноправности одређених друштвених група:  економски и   социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;

5.         европске интеграције;

6.         заштита животне средине;

7.         корупција;

8.         сиромаштво;

9.         говор мржње;

10.       мигрантска криза;

11.       унапређење медијске писмености;

12.       родна равноправност.

 

Пројекти који се баве горе наведеним темама  имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у Конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања грађана општине Ћићевац. 

 

Препорука је да произведени медијски садржај буде приступачан особама са инвалидитетом  (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др).

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 

1.         Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерака:

•          Попуњен предлог пројекта, и

•          Попуњен буџет пројекта.

Ове документе слати и у електронској форми, на адресу : lpacicevac@gmail.com

 

Образац се преузима на сајту општине Ћићевац www.cicevac.rs.

 

2.         Копије следећих докумената у једном примерку:

 

•          потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран  рачун);

•          дозвола за емитовање програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

•          оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

•          решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;

.           извод из Агенције за привредне регистре;

.           уговор закљзчен са кабловским дистрибутером.

 

РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса  на веб сајту: www.cicevac.rs  и Сл. листу општине Ћићевац.

Рок за подношење пријава и пројеката је до 26.02.2020.године.                      

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

 

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

 

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе   своје чланство у комисији. 

 

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

 

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати  у року од 15  дана од дана објављивања Конкурса на веб сајту општине Ћићевац.

 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 

Пријаве пројеката на Конкурс слати  поштом на адресу: Општинска управа општине Ћићевац, Одсек за привреду, локални економски развој и локалну пореску администрацију, Карађорђева 106, 37210 Ћићевац, у затвореној коверти, са ознаком пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом лично на писарници Општинске управе Ћићевац.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Додатне информације се могу добити радним даном од 07 до 15 часова на телефон:  037/811-260, локал 23

 

 

.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

Решење  о расподели средстава  по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Ћићевац и Сл. листу општине Ћићевац  и достављено свим учесницима конкурса .

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

                                                                               Златан Кркић

 

_________________

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси