Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије

Акција 2% за медије

Конкурс Општине Мало Црниће за суфинансирање медијских пројеката

22. 03. 2019.

Конкурс Општине Мало Црниће за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Мало Црниће за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Града Кикинде за суфинансирање медијских пројеката

22. 03. 2019.

Конкурс Града Кикинде за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне ...

Конкурс Општине Топола за суфинансирање медијских пројеката

21. 03. 2019.

Конкурс Општине Топола за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за ...

Конкурс Општине Сремски Карловци за суфинансирање медијских пројеката

21. 03. 2019.

Конкурс Општине Сремски Карловци за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи ...

Конкурс Општине Осечина за суфинансирање медијских пројеката

20. 03. 2019.

Конкурс Општине Осечина за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Осечина за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Сокобања за суфинасирање медијских пројеката

20. 03. 2019.

Конкурс Општине Сокобања за суфинасирање медијских пројеката

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/1458/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години

19. 03. 2019.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години

19. 03. 2019.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години

19. 03. 2019.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

19. 03. 2019.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Саопштења Акције Конкурси