Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије

2% за медије

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години

17. 01. 2020.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за унапређење професионалних стандарда у 2020. години

17. 01. 2020.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за унапређење професионалних стандарда у 2020. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

17. 01. 2020.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години

17. 01. 2020.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и ...

Конкурс Општине Врбас за суфинансирање медијских пројеката

17. 01. 2020.

Конкурс Општине Врбас за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи ...

Конкурс Општине Нови Бечеј за суфинансирање медијских пројеката

17. 01. 2020.

Конкурс Општине Нови Бечеј за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника ...

Конкурс Општине Србобран за суфинансирање медијских пројеката

17. 01. 2020.

Конкурс Општине Србобран за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне ...

Конкурс Општине Кула за суфинансирање медијских пројеката

17. 01. 2020.

Конкурс Општине Кула за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Кула за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Ириг за суфинансирање медијских пројеката

15. 01. 2020.

Конкурс Општине Ириг за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Ириг за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Ада за суфинансирање медијских пројеката

15. 01. 2020.

Конкурс Општине Ада за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу ...

Саопштења Акције Конкурси