Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Истраживање УНС-а о убијеним и отетим новинарима на Косову

25. 12. 2019.

Аутор: Јелена Л. Петковић Извор: УНС

УНМИК се извињава жртвама

Саветодавна комисија за људска права (ХРАП) УНМИК-а у коначном извештају 2016. године закључила је да је Мисија Уједињених нација на Косову одговoрна за кршење људских права и права на живот, јер није истраживала нестанке и убиства у 233 случаја пријављених тој комисији. У готово свим појединачним мишљењима која се односе на убиства и отмице након доласка те мисије на Косово, ХРАП понавља: УНМИК није спровео ефикасну истрагу, требало би да призна одговорност, а шеф мисије да се јавно извини породицама жртава.

У наставку је овај текст преведен на албански и енглески језик.

Please find below albanian and english translation of this article.               

Në vijim, këtë tekst mund ta lexoni në gjuhën shqipe dhe angleze.

Међу "двоструким жртвама" су и новинари Љубомир Кнежевић, Марјан Мелонаши и Александар Симовић. Овим поводим Удружење новинара Србије (УНС) затражило је одговоре од УНМИК-а, али већина пристиглих објашњења писаним путем упућују нас на њихов сајт. УНМИК нам је доставио и писмо које је шеф УНМИК-а упутио породицама, у којима изражава жаљење због неефикасних истрага.   

 

УНС: Од 2007. до 2016, Саветодавна комисија за људска права (ХРАП) размотрила је 527 жалби поднесених претежно од стране Срба против УНМИК-а. Међу њима су породице убијених и отетих новинара. Да ли су случајеви убистава и нестанка новинара били приоритет? 

ХРАП је 2006. основао специјални представник генералног секретара УН (СРСГ) на Косову као Саветодавну комисију са задатком да разматра жалбе поднесене од стране било којег лица или групе појединаца, на наводно кршење људских права од стране Привремене административне мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК), за период од 2005. до 2008. године и да даје необавезујуће, саветодавно мишљење и препоруке СРСГ-у за његово или њено поступање на основу налаза ХРАП-а. Све жалбе су прегледане у складу са Уредбом 2006/12 УНМИК-а, од 23. марта 2006. године.

УНС: Закључак ХРАП-а је да је Мисија Уједињених нација на Косову прекршила своје основне принципе и начела, да је одговорна за кршење људских права и права на живот, јер није истраживала нестанке и убиства у 233 случаја. До истог закључка дошло се у жалбама породица новинара: Љубомира Кнежевића, Марјана Мелонашија и Александра Симовића. Да ли то значи да се истрагама убистава и отмица новинара није приступило са дужном професионалном пажњом?

Мишљења ХРАП-а, која су сва доступна на интернету, сумирају наводе Мисије (УНМИК-а) у погледу чињеница везаних за појединачне жалбе. Ове информације могу се наћи на: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

УНС: Када је у питању анализа УНМИК-ове документације у случају нестанка новинара Љубомира Кнежевића, по нашем сазнању, Саветодавна комисија за људска права открила је неке занимљиве чињенице. Које су то чињенице и зашто нико није говорио о њима?

Мишљења ХРАП-а, која су сва доступна на интернету, сумирају наводе Мисије (УНМИК-а) у погледу чињеница везаних за појединачне жалбе. Ове информације могу се наћи на: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

УНС: Како коментаришете чињеницу да се овај конкретан случај „загубио“ приликом предаје документације УНМИК-а ЕУЛЕКС-у? 

Мишљење ХРАП-а о том случају садржи информације везане за околности предаје докумената УНМИК-а ЕУЛЕКС-у. Ипак, молимо Вас да имате у виду да су УНМИК-ове обавезе у области кривичних истрага пренесене ЕУЛЕКС-у у децембру 2008. ЕУЛЕКС је своје извршне функције у косовском правосудном систему окончао 14. јуна 2018. године. Од тог датума правосудне и полицијске истраге спроводе косовске власти. УНМИК и даље позива надлежне да предузму све могуће кораке како би обезбедили наставак истраге нестанка г. Кнежевића и привођење починилаца правди.    

УНС: У последњем извештају УНМИК-ове Саветодавне комисије за људска права наводи се да постоје значајни пропусти у истражним активностима, као што је обрада места злочина, „претраживање“ околних подручја, прикупљање и чување материјалних доказа, бележење изјава сведока. „Чини се да су покушаји проналажења и разговора са сведоцима дуго одлагани. Зато се дешавало да су сведоци умрли, преселили се или заборавили чињенице везане за случај“, пише у извештају. Како објашњавате да је случај нестанка новинара Марјана Мелонашија отворен пет година након његовог нестанка?  

Као што је већ наведено, мишљења ХРАП-а, која су сва доступна на интернету, сумирају наводе Мисије (УНМИК-а) у погледу чињеница везаних за појединачне жалбе. Ове информације могу се наћи на: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

УНС: У случају отмице и убиства новинара Александра Симовића, чини се да је УНМИК предузео одређене кораке, али истрага није завршена. Зашто?  

Као што је наведено изнад, мишљења ХРАП-а, која су сва доступна на интернету, сумирају наводе Мисије (УНМИК-а) у погледу чињеница везаних за појединачне жалбе. Ове информације могу се наћи на: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspxУНС: У УНМИК-овом Годишњем полицијском извештају за 2000. стоји да је мисији између јуна 1999. и децембра 2000. пријављено 675 убистава, 115 силовања и 351 отмица. ХРАП каже да је „велика количина информација послата УНМИК-у од стране српских власти са подацима о различитим инцидентима, укључујући локације, датуме и имена жртава, осумњичених и сведока, али да у већини ових случајева није било праве сарадње између УНМИК-а и српских институција“, што се односи и на убијене и на отете новинаре. У чему је тачно кривица УНМИК-а?   

Као што је наведено изнад, мишљења ХРАП-а, која су сва доступна на интернету, сумирају наводе Мисије (УНМИК-а) у погледу чињеница везаних за појединачне жалбе. Ове информације могу се наћи на: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

 

СРСГ је благовремено и позитивно реаговао на препоруке ХРАП-а, а у случајевима где је Комисија утврдила да УНМИК није обезбедио заштиту људских права у случајевима несталих особа, СРСГ је између осталог позвао надлежне институције да предузму све могуће кораке како би обезбедиле наставак истрага и привођења починилаца правди; и изразио је жаљење због мањка ефикасних истрага од стране УНМИК-а који је у великој мери био последица јединствених изазова који су се јавили након сукоба на Косову.    

УНС: Закључак ХРАП-а је да су подносиоци жалби двоструке жртве УНМИК-а: први пут, када су им прекршена људска права, и други пут, када нису добили надокнаду путем овог поступка. „ХРАП је спровела темељну анализу поднетих жалби и охрабривала је УНМИК и Уједињене нације да предузму активности које би биле благотворне за подносиоце жалби пре истека мандата ХРАП-а. Штета је што се то није догодило". Такође, у сваком извештају ХРАП је тражио јавно извињење породицама, као и одштету. У којим случајевима су породице добиле извињење и зашто нико није добио одштету?  

УНМИК је изразио жаљење због тога што није спроведена ефикасна истрага нестанка г. Љубомира Кнежевића и Марјана Мелонашија, и отмице и убиства г. Александра Симовића.  

У вези са препорукама ХРАП-а за давање одговарајуће надокнаде за казнену и неказнену одштету у одређеним случајевима, УНМИК није у позицији да плаћа надокнаде, али и даље комуницира са релевантним институцијама по овом питању, где год је то могуће.   

УНС: У свом мишљењу ХРАП је препоручио да се шеф мисије УНМИК-а јавно извини породицама, и то путем медија. Зашто то није урађено? 

Као што је поменуто у нашем одговору на осмо питање изнад, УНМИК је изразио жаљење због тога што није спроведена ефикасна истрага нестанка г. Љубомира Кнежевића и Марјана Мелонашија, и отмице и убиства г. Александра Симовића.  

УНС: ХРАП такође препоручује надокнаду породицама жртава. Зашто то није урађено?

Као што је поменуто у нашем одговору на 8. питање и као што се видело у одлукама СРСГ-а у одговору на сваку жалбу (такође доступне на интернету), у вези са препоруком ХРАП-а за доделу одговарајуће надокнаде за казнену и неказнену одштету у одређеним случајевима, УНМИК није у позицији да плаћа надокнаде, али и даље комуницира са релевантним институцијама по овом питању, где год је то могуће. 

 

* Преузимање делова или целокупног текста је дозвољено уз обавезно навођење извора

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текст је резултат истраживања Удружења новинара Србије о убијеним и несталим новинарима на Косову. Истраживање се спроводи у оквиру пројекта Удружења новинара Србије подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Ставови изнети у тексту не одражавају нужно ставове и мишљења органа који је пројекат подржао.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UNMIK-u kërkon falje nga viktimat 

 

Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut (HRAP) në kuadër të UNMIK-ut, në raportin përfundimtar në vitin 2016 përfundoi se Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ishte përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës në jetë, sepse nuk i ka hetuar zhdukjet dhe vrasjet në 233 raste të lajmëruara në atë panel. Pothuajse në të gjitha mendimet individuale që kanë të bëjnë me vrasjet dhe rrëmbimet pas ardhjes së këtij misioni në Kosovë, HRAP përsërit: “UNMIK-u nuk e ka zbatuar një hetim efikas, duhet ta pranojë përgjegjësinë, kurse shefi i këtij misioni duhet të kërkojë falje nga familjet e viktimave.” Në mesin e “viktimave të dyfishta” janë edhe gazetarët Lubomir Knezheviq (Ljubomir Knežević), Marjan Mellonashi (Marjan Melonaši) dhe Aleksandër Simoviq (Aleksandar Simović). Me këtë rast Asociacioni i Gazetarëve të Serbisë (UNS) i ka kërkuar përgjigjet nga UNMIK-u, por shumica e shpjegimeve të dorëzuara më shkrim na udhëzojnë në ueb faqen e tyre. UNMIK-u na e ka dorëzuar edhe një letër të cilën shefi i UNMIK-ut ua ka drejtuar familjeve, e ku ai shpreh keqardhje për shkak të hetimeve joefikase. 

UNS: Nga viti 2007 deri në vitin 2016, Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut (HRAP) i ka shqyrtuar 527 ankesa në shumicën e rasteve të parashtruara nga serbët kundër UNMIK-ut. Në mesin e tyre janë edhe familjet e gazetarëve të vrarë dhe të rrëmbyer. A kanë qenë rastet e vrasjeve dhe të zhdukjeve të gazetarëve prioritet? 

Në vitin 2006 HRAP-in e themeloi Përfaqësuesi i Posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të KB-së (SRSG) në Kosovë, di dhe Panelin Këshillues me detyrë që t’i shqyrtojë ankesat e parashtruara nga cilido person ose grupi i individëve, për shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut nga ana e Misionit i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), për periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2008 dhe për të dhënë mendim jo-detyrues dhe këshillues dhe rekomandime SRSG-it për veprimet e tij/të saj në bazë të të gjeturave të HRAP-it. Të gjitha ankesat janë shikuar në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2006/12, nga 23 marsi 2006.  

UNS: Përfundimi i HRAP-it është që Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë i ka shkelur parimet e veta themelore, se është përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe e të drejtës në jetë, sepse nuk i ka hetuar zhdukjet dhe vrasjet në 233 raste. Deri te përfundimi i njëjte arrihet edhe me ankesat e familjeve të gazetarëve: Lubomir Knezheviqit, Marjan Mellonashit dhe Aleksandër Simoviqqit. A do të thotë kjo se nuk ka pasur qasje me kujdes të detyrueshëm profesional në hetimet e vrasjeve dhe rrëmbimeve të gazetarëve? 

- Mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Kur bëhet fjalë për analizën e dokumentacionit të UNMIK-ut në rastin e zhdukjes së gazetarit Lubomir Knezheviqit, sipas njohurive tona, Paneli Këshillues për të Drejtat e Njeriut i ka zbuluar disa fakte interesante. Cilat janë ato fakte dhe pse askush nuk foli për to? 

Mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Si e komentoni faktin se ky rast konkret “humbi” gjatë dorëzimit të dokumentacionit e UNMIK-ut në EULEX?

Mendimi i HRAP-it për këtë rast i përmban informatat në lidhje me rrethanat e dorëzimit të dokumenteve të UNMIK-ut në EULEX. Megjithatë, Ju lusim që ta merrni parasysh se detyrimet e UNMIK-ut në fushën e hetimeve penale i janë bartë EULEX-it në dhjetor të vitit 2008. EULEX-i i përfundoi funksionet e veta ekzekutive në sistemin gjyqësor të Kosovës më 14 qershor të vitit 2018. Nga kjo datë hetimet gjyqësore dhe policore zbatohen nga autoritetet kosovare. UNMIK-u ende u bën thirrje autoriteteve kompetente t’i ndërmarrin të gjitha hapat e mundshëm për ta siguruar vazhdimin e hetimit të zhdukjes së z. Knezheviqit dhe për sjelljen e kryesve para drejtësisë.  

UNS: Në raportin e fundit të Panelit Këshillues për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut, ceket se ekzistojnë lëshimet e rëndësishme në aktivitetet hetimore, siç është përpunimi i vendit të krimit, “hetimi” i zonave përreth, mbledhja dhe ruajtja e provave materiale, shënimi i deklaratave të dëshmitarëve. “Duket se përpjekjet e gjetjes së dëshmitarëve dhe zhvillimit të bisedave me ta, janë shtyer për një kohë të gjatë. Si pasojë ka ndodhur se dëshmitarët kanë vdekur, kanë ndërruar vendbanim ose i kanë harruar faktet në lidhje me rastin,” shkruan në raport. Si e shpjegoni faktin se rasti i zhdukjes së gazetarit Marjan Mellonashit është hapur pesë vite pas zhdukjes së tij? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: Në rastin e rrëmbimit dhe të vrasjes së gazetarit Aleksandër Simoviqit, duket se UNMIK-u i ka ndërmarrë hapat e caktuara, por hetimi nuk është përfunduar. Pse? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: Në Raportin vjetor policor të UNMIK-ut për vitin 2000 qëndron se në Mision, në mes të qershorit të vitit 1999 dhe dhjetorit të vitit 2000 janë raportuar 675 vrasje, 115 dhunime dhe 351 rrëmbim. HRAP thotë se “sasia e madhe e informatave i është dërguar UNMIK-ut nga autoritetet serbe, me të dhëna për identitete të ndryshme, duke i përfshirë edhe lokacionet, datat dhe emrat e viktimave, të dyshuarave dhe të dëshmitarëve, por që në shumicën e këtyre rasteve nuk ka pasur bashkëpunim të vërtetë mes UNMIK-ut dhe institucioneve serbe”, gjë që ka të bëjë edhe me gazetarët e vrarë dhe të rrëmbyer. Cili është saktësisht faji i UNMIK-ut? 

Siç është theksuar edhe më lartë,  mendimet e HRAP-it që janë në dispozicion në internet, i përmbledhin pretendimet e Misionit (UNMIK-ut) në aspektin e fakteve të ndërlidhura me ankesat individuale. Këto informata mund të gjeten në:  http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

SRSG në kohë dhe në mënyrë pozitive ka reaguar ndaj rekomandimeve të HRAP-it, e në raste ku Paneli ka vërtetuar se UNMIK-u nuk e ka siguruar mbrojtjen e të drejtave të njeriut në rastet e personave të zhdukur, SRSG, mes të tjerash, u ka bërë thirrje institucioneve kompetente t’i ndërmarrin të gjitha hapat e mundshëm për ta siguruar vazhdimin e hetimeve dhe të sjelljes së kryesve para drejtësisë; dhe gjithashtu ka shprehur keqardhjeje për shkak të mungesës së hetimeve efikase nga ana e UNMIK-ut, e e cila në masë të madhe ishte pasojë e sfidave unike që u shfaqën pas konfliktit në Kosovë. 

UNS: Përfundimi i HRAP-it është se parashtruesit e ankesave janë viktima “të dyfishta” të UNMIK-ut: për herë të parë kur u janë shkelur të drejtat e njeriut dhe për herë të dytë kur nuk e fituan kompensimin përmes kësaj procedure. “HRAP e ka zbatuar një analizë të hollësishme të ankesave të parashtruara dhe e ka inkurajuar UNMIK-un, si edhe Kombet e Bashkuara që t’i ndërmarrin aktivitetet që do të ishin të dobishme për parashtruesit e ankesave, para përfundimit të mandatit të HRAP-it. Fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi.” Gjithashtu, në çdo raport, HRAP-i ka kërkuar falje publike për familje si dhe dëmshpërblimin (kompensim). Në cilat raste familjet pranuan kërkim faje dhe pse askush nuk mori dëmshpërblim (kompensim)? 

UNMIK-u shprehi keqardhjeje për shkak se nuk është zbatuar hetimi efikas për zhdukjen e z. Lubomir Knezheviqit dhe Marjan Mellonashit dhe të rrëmbimit dhe të vrasjes së z. Aleksandër Simoviqit.

Lidhur me propozimet e HARP-it për dhënien e dëmshpërblimit të përshtatshëm për dëmet penale dhe jo-penale në rastet e caktuara, UNMIK-u nuk është në pozitë t’i paguajë kompensimet, por ende komunikon me institucionet relevante për këtë çështje, kudo që është e mundur një gjë e tillë.  

UNS: Në mendimin e tij, HARP-i ka rekomanduar që shefi i Misionit të UNMIK-ut të kërkojë falje publikisht nga familjet, dhe atë përmes mediave. Pse nuk është bërë kjo? 

Siç u cek më lartë në përgjigjen tonë në pyetjen 8, UNMIK-u ka shprehur keqardhjeje për shkak se nuk është zbatuar hetimi efikas i zhdukjes së g. Lubomir Knezheviqit dhe Marjan Mellonashit, si dhe i rrëmbimit dhe i vrasjes së Aleksandër Simoviqit.  

UNS: HRAP-i gjithashtu e rekomandon kompensimin (dëmshpërblimin) për familjet e viktimave. Pse kjo gjë nuk është bërë? 

Siç u cek më lartë në përgjigjen tonë në pyetjen 8 dhe siç shihet nga vendimet e SRSG-i në përgjigje në çdo ankesë (gjithashtu janë në dispozicion në internet), lidhur me rekomandimin e HRAP-it për ndarjen e kompensimit të përshtatshëm për dëmet penale dhe jo-penale në rastet e caktuara, UNMIK-u nuk është në pozitë t’i paguajë kompensimet, por ende është duke komunikuar me institucionet relevante lidhur me këtë çështje, kudo që një gjë e tillë është e mundur.

* Marrja e pjesëve të tekstit ose tekstit në tërësi është e lejuar vetëm duke e cekur edhe burimin

------------------------------------------------------------------------------

UNMIK Apologizes to the Victims

UNMIK’s Human Rights Advisory Panel (HRAP) in its final report in 2016 concluded that the United Nations Mission in Kosovo was responsible for violations of human rights and the right to life, because it had not investigated disappearances and murders in 233 cases reported to the Panel. In nearly all individual opinions pertaining to the murders and kidnappings that occurred after the mission’s arrival in Kosovo, the HRAP reiterates: UNMIK did not conduct an effective investigation, it should admit its responsibility, while the mission chief should publicly apologize to the victims’ families. Among the “double victims” are journalists Ljubomir Knežević, Marjan Melonashi and Aleksandar Simović. On this occasion, the Journalists’ Association of Serbia (UNS) requested answers from UNMIK, but most of the written explanations received point us to their website. UNMIK also forwarded us a letter the UNMIK chief had sent to the families, expressing his regret over the ineffective investigations.    

UNS: From 2007 to 2016, the HRAP considered 527 complaints filed mainly by Serbs against UNMIK. Among them are the families of murdered and kidnapped journalists. Were the cases of the killings and disappearances of journalists prioritized?  

 The HRAP was established as an advisory panel in 2006 by the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) in Kosovo, to review complaints submitted by any individual or group of individuals about alleged human rights violations by or attributable to the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), for the period from 2005 to 2008, and to issue non-binding advisory opinions and make recommendations to the SRSG for his or her action based on the HRAP’s findings. All complaints were examined in accordance with UNMIK Regulation 2006/12 of March 23, 2006. 

UNS: The conclusion of the HRAP is that the UN mission in Kosovo violated its basic principles and tenets, that it is responsible for violations of human rights and the right to life, because it did not investigate the disappearances and murders in 233 cases. In the complaints of the families of the journalists: Ljubomir Knežević, Marjan Melonashi and Aleksandar Simović, the same conclusion is reached. Does this mean that investigations into the murders and kidnappings of journalists were not approached with due care of the profession in public interest? 

HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: How do you comment on the fact that this particular case "got lost" in handing over the documentation from UNMIK to EULEX? 

HRAP’s opinion on the case contains information related to the circumstances of the handover of the files from UNMIK to EULEX. Nevertheless, please bear in mind that UNMIK’s responsibilities in the area of criminal justice investigations and prosecutions were transferred to EULEX in December 2008. EULEX completed its executive functions in Kosovo’s judicial system on June 14, 2018. Since that date, judicial and police investigations are carried out by the Kosovo authorities. UNMIK continues to urge competent authorities to take all possible steps to ensure that the criminal investigation into the disappearance of Mr. Knežević is continued and that the perpetrators are brought to justice.  

UNS: When it comes to the analysis of UNMIK documentation in the case of the disappearance of journalist Ljubomir Knežević, to the best of our knowledge, interesting facts have been identified by the Human Rights Advisory Panel. What are the facts and why did everybody remain silent about them? 

HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

The final report of the UNMIK Human Rights Advisory Panel states that there are significant omissions in investigative activities, such as handling the crime scene, "searching" of surrounding areas, gathering and preserving material evidence, recording witness statements. "There seems to have been a great deal of delay in trying to find and speak with witnesses. This is why it happened that witnesses died, moved, or forgot facts related to a case," the report states. How do you explain that the case of journalist Marjan Melonashi was opened five years after his disappearance? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 

UNS: In the case of the abduction and murder of journalist Aleksandar Simović, UNMIK appears to have taken some steps, but the investigation has not been completed. Why? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

UNS: The2000 UNMIK Police Annual Report states that 675 killings, 115 rapes and 351 kidnappings were reported to the mission from June 1999 to December 2000. The HRAP says that "a large amount of information was sent to the UNMIK by the Serbian authorities with information on various incidents, including the locations, dates and names of victims, suspects and witnesses, but that in most of these cases there was no proper cooperation between UNMIK and the Serbian institutions," which applies to both murdered and kidnapped journalists. What exactly is UNMIK 's fault? 

As noted above, HRAP opinions, which are all available online, summarize the Mission’s (UNMIK) submissions regarding the facts on individual complaints and provide the Panel’s own findings on the complaint. This information can be found at: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx

The SRSG has provided timely and positive responses on HRAP recommendations, and where the Panel has found that UNMIK had failed to ensure protection of human rights in cases of missing persons, the SRSG has, among other things, urged competent authorities to take all possible steps to ensure the continuation of investigations and bring perpetrators to justice; and expressed regret over the lack of effective investigations by UNMIK, which was to a great extent a consequence of the unique challenges that appeared after the conflict in Kosovo.  

UNS: The conclusion of the HRAP is that the complainants are twice victims of UNMIK: originally, when their human rights were violated, and again, when they received no compensation through this proceeding. "The HRAP conducted a thorough analysis of the appeals lodged and encouraged UNMIK and the UN to undertake activities that would be beneficial to the complainants before the term of office of the HRAP ends. It is a shame that this did not happen." In each report, the HRAP also sought a public apology to the families as well as damages. In which cases did the families receive an apology and why did no one receive damages? 

UNMIK expressed regret that there was a lack of an effective investigation into the disappearance of Mr. Ljubomir Knežević and Mr. Marjan Melonashi, and abduction and killing of Mr. Aleksandar Simović. 

In relation to the HRAP’s recommendation to award adequate compensation for pecuniary and non-pecuniary damages in certain cases, UNMIK is not in a position to pay compensation but continues to communicate with relevant authorities about this issue, where possible. 

UNS: In its opinion, the HRAP recommended that the UNMIK Head of Mission apologize to the families publicly and through the media. Why was that not done? 

As mentioned in our answer to Question 8 above, UNMIK expressed regret that there was a lack of an effective investigation into the disappearance of Mr. Ljubomir Knežević and Mr. Marjan Melonashi, and abduction and killing of Mr. Aleksandar Simović. 

UNS: The HRAP also recommends compensation. Why was this not done?  

As mentioned in our answer to Question 8 above and as reflected in the SRSG’s decisions responding to each complaint (also available online), in relation to the HRAP’s recommendation to award adequate compensation for pecuniary and non-pecuniary damages in certain cases, UNMIK is not in a position to pay compensation but continues to communicate with relevant authorities about this issue, where possible.

* Reprinting, republishing or usage parts or the entire article is permitted with mandatory source guidance

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси