Насловна  |  Актуелно  |  Писма УНС-у  |  Писмо Бојана Прокића УНС-у
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Писма УНС-у

22. 04. 2013.

Писмо Бојана Прокића УНС-у

Бојан Прокић, незапослени дипломирани правник и магистар међународног права из Београда послао је писмо Удружењу новинара Србије којим УНС-у и јавности жели да "представи кадровску политику и фактичку, односно правну ситуацију у Агенцији за борбу против корупције, као (наводно) независном државном органу".

Писмо објављујемо у целости.

 

Удружење новинара Србије

Г-ђа Љиљана Смајловић, председница

Ресавска 28/I

Београд

 

Поштована Госпођо Смајловић,

Користим ову прилику да Вас најискреније поздравим, подржим у Вашем професионалном и објективном раду, и посебно, као кандидата за избор за члана Одбора Агенције за борбу против корупције, обавестим о следећем:

Ја сам Бојан Прокић, незапослени дипломирани правник из Београда, са академским звањем: Магистар међународног права (LL.M), са више од 15 година професионалног искуства  и посебним радним искуством у раду на пословима борбе против корупције у јавном сектору и спречавања сукоба интереса јавних функционера. Такође, учесник сам и више јавних конкурса и изборних поступка као кандидат за рад на положајима и извршилачким радним местима у Агенцији за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

Ово обраћање је резултат моје жеље да Вам на искрен, истинит и недвосмислен начин предочим моје безуспешно вишегодишње настојање да се путем института јавног конкурса запослим у јавној служби (дакле, Агенцији за борбу против корупције), сходно мојим неспорним академским и професиналним квалификацијама стеченим и на пословима борбе против корупције и спречавању сукоба интереса, и самим тим да Вам представим кадровску политику и фактичку, одн. правну ситуацију у Агенцији за борбу против корупције, као (наводно) независном државном органу. Нарочито наглашавам чињеницу да су чланови Конкурсне комисије за избор кандидата на руководеће позиције (директор, заменик директора Агенције) и Ваше колеге: Злата Ђорђевић (Агенција “Бета” – недавно изабрана и за заменика председника Одбора Агенције) и Златко Минић, (такође повезан са Агенцијом “Бета”). Збиља поражавајуће делује спознаја да се у независним, регулаторним телима државе Србије Јавни конкурси спроводе у атмосфери која одступа од атмосфере законитости и владавине права, у атмосфери у којој се очигледно повређују и ускраћују људска права осталих учесника јавних конкурса и њихово људско достојанство, а у корист одабраних, привилегованих и фаворизованих појединица из НВО, који су ваљда грађани I. реда. Ово се односи и на запошљавање у Стручној служби Невене Петрушић, Поверенице за заштиту равноправности, где сам такође учествовао на Јавном конкурсу маја 2011. године.

Поставља се основно, логичко питање: Како се могу очекивати успешни резултати Владе РС и државе Србије у борби против корупције и формирању стабилних институција, када Агенција за борбу против корупције као независан државни орган управо директно надлежан за борбу против корупције  (при томе, за свој рад одговоран Народној скупштини) у свом раду ствара и одржава атмосферу која НИЈЕ заснована на законитости и владавини права? Пре свега, указујем на фаворизовање (“кронизам”) при запошљавању за рад у Агенцији за борбу против корупције оних грађана који су део естаблишмента познат као “Бели гласови” или “Бели листићи”, наспрам давања једнаких шанси за запослење у јавној служби незапосленим, лојалним грађанима ове земље који излазе и гласају на изборима зарад промена и бољег живота у Србији. Као доказ за ову тврдњу је недавни избор Владана Јоксимовића, члана У.О и правног саветника НВО “Београдски центар за људска права” Војина Димитријевића, за Заменика директора Агенције за борбу против корупције а на јавном конкурсу на којем је и моја маленкост учествовала (поред укупно 16 кандидата).

http://www.bgcentar.org.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=74

http://www.acas.rs/sr_cir/aktuelnosti/895-zameni-direktora.html

Дакле, учесници јавног конкурса за избор Заменика директора Агенције за борбу против корупције о исходу истог обавештавају се путем медија и друштвених мрежа (Facebook. Twitter), уместо примарно достављањем управног акта (Решења о избору заменика директора) свим кандитатима-учесницима, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, одн. Закона о државним службеницима и сродних прописа. Ово указује да се очигледно журило у промовисању кандидата из НВО сектора, експерта за људска права (а не експерта за борбу против корупције), а осталим кандидатима-учесницима се свесно онемогућава реализација и уставног права на делотворни правни лек! Даље, и овог пута на разговор са Конкурсном комисијом кандидати се позивају телефоном уместо искључиво писаним путем (како то и налажу меродавни прописи, пре свега, Закон о општем управном поступку, као и прописи службеничког права), а у изборном поступку Конкурсна комисија не врши проверу нити оцену вештине руковођења, стручног знања и познавања комунитарног права, нити се вреднује радно искуство кандидата остварено на истоврсним пословима! И тако из конкурса у конкурс за рад у Агенцији за борбу против корупције (напомињем да сам маја 2009. године такође учествовао на јавном конкурсу за избор директора/заменика директора Агенције а када је Конкурсна комисија (члан је поред проф. др. Бранка Лубарде, био и Златко Минић) изабрала Зорану Марковић, сада већ бившу директорку Агенције.

Све ово делује још озбиљније, нарочито имајући у виду чињеницу да је за спровођење недавно окончаног  јавног конкурса за избор Заменика директора Агенције била задужена Конкурсна комисија Одбора Агенције у чијем саставу су били професори Правног факултета у Београду , проф. др Бранко Лубарда (недавно изабран као Председник Одбора Агенције, одн. реизабран као члан Одбора Агенције на предлог Родољуба Шабића, Повереника за информације од јавног значаја и Саше Јанковића, Заштитника грађана), проф.др Радмила Васић (изабрана 2009. год управо на предлог Бориса Тадића, уместо Соње Лихт) и Злата Ђорђевић, новинар “Бете”, као и чињеницу да је Одбор Агенције на седници одржаној 17. марта 2013. године Саопштењем управо потврдио да су претходни јавни конкурси за рад у Агенцији спроведени у одсуству атмосфере законитости и владавине права. Дакле, Одбор Агенције признаје да се “мувало” при спровођењу јавних конкурса и да су се Записници Жалбене комисије фалсификовали, али до дана данашањег ИПАК НИШТА НЕ ПРЕДУЗИМА у вези са тим, већ се са таквим понашањем наставља и при спровођењу недавно окончаног јавног конкурса за избор Заменика директора Агенције за борбу против корупције!

http://www.acas.rs/sr_cir/sednice-odbora/886-saopstenje-odbora-agencije-povodom-rada-zalbene-komisije-agencije.html

Такође, наводим и чињеницу да је председник Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја и звршилачких радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције, Маријана Обрадовић, Помоћник директора Агенције у Сектору за послове превенције, која је управо на овај положај Помоћника директора Агенције изабрана  директно из НВО сектора (радила је као правни саветник у НВО “Хелсиншки одбор за људска права” Соње Бисерко и сличним НВО). http://www.acas.rs/sr_cir/o-agenciji/strucna-sluzba.html

Значи, Маријана Обрадовић, такође експерт за људска права, председник је Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја и извршилачких радним места у Стручној служби Агенције, која је спровела изборни поступак јавног конкурса из јуна месеца 2010. године а на којем је и моја маленкост учествовала (претходно сам учествовао на јавном конкурсу за рад у Агенцији из фебруара месеца 2010. године а на којем је учествовала управо и Маријана Обрадовић). Наравно да су и ова два јавна конкурса из 2010. године спроведена ван атмосфере законитости и владавине права. Жалбена комисија (председник проф. др. Чедомир Чупић, тадашњи председник Одбора Агенције) рутински је одбила изјављену жалбу и упутила ме као жалиоца на дуготрајан и неизвестан Управни спор пред Управним судом (као и све остале жалиоце). Наглашавам чињеницу да сам пре изјављивања жалбе упутио допис управо Чедомиру Чупићу (ипак је политиколог а не правник), којим сам му указао на све очигледне и најгрубље незаконитости и неправилности, одн. штетне последице спровођења јавног конкурса на којем сам учествовао, али све то није било о утицаја на његово поступање као председника Жалбене комисије Агенције.

Такође, о “мувању” при спровођењу јавних конкурса у Агенцији за борбу против корупције обавештавали су и портали www.pistaljka.rs http://pistaljka.rs/home/read/337 www.svedok.rs http://www.svedok.rs/index.asp?show=87205 као и www.E-novine.com  http://www.e-novine.com/srbija/vesti/62468-Korumpirana-Agencija-protiv-korupcije.html

Ово све упућује да радом Агенције за борбу против корупције управо руководе горе-именовани експерти за заштиту људских права и високо рангирани функционери и представници НВО сектора (који се очигледно запошљавају на “велика врата” и на уштрб уставног принципа владавине права и људских права осталих грађана-учесника јавних конкурса), а не Татјана Бабић, актуелна директорка Агенције.

Стојим Вам на располагању за било какву додатну информацију и обавештење.

Са искреним поздравом,

Бојан Прокић,

Незапослени дипломирани правник  и магистар међународног права (LL.M)

Београд

Коментари (1)

Остави коментар
чет

27.06.

2013.

anonymous [нерегистровани] у 10:08

Ukinuti ACAS

Treba ukinuti ACAS, samo simuliraju borbu protiv korupcije!

Одговори

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси